close
Share with your friends

TP Alert - Terminy na wypełnienie obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych zostały przedłużone

Terminy w zakresie cen transferowych przedłużone

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Dotychczasowe terminy zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Powiązane treści

Światła dróg

Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminów:

• sporządzenia dokumentacji podatkowej,

• złożenia organom podatkowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej oraz

• dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania ws. transakcji z podmiotami powiązanymi (na formularzach CIT/TP oraz PIT/TP).

Rozporządzenie przedłuża w tym zakresie terminy wynikające z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwotnie ustalone na datę złożenia zeznania rocznego.

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje wszystkie elementy dokumentacji cen transferowych, tj. dokumentację Local File, analizy porównawcze, a także informację o grupie podmiotów powiązanych – Master File.

Należy zaznaczyć, iż podatnicy, którzy skorzystają z wydłużonego terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lub uproszczonego sprawozdania (CIT/TP lub PIT/TP) są nadal zobowiązani do złożenia właściwego rocznego zeznania podatkowego w dotychczasowym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem przedłużenie terminów dotyczy terminów upływających w latach 2018 i 2019.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek konsultacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt.



 

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)