close
Share with your friends

GI Alert - Wsparcie dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R sektora motoryzacyjnego

GI Alert - Wsparcie dla przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór na projekty B+R dla sektora motoryzacyjnego.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Grants and incentives Alert

1.2 Sektorowe pogramy B+R – Program sektorowy INNOMOTO

Termin naboru wniosków
Od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r.

Pula środków na dofinansowania
300 000 000 PLN

Intensywność wsparcia

• badania przemysłowe:
do 80 proc. dla MŚP
do 65 proc. dla dużych firm

• prace rozwojowe:
do 60 proc. dla MŚP
do 40 proc. dla dużych firm

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w następujących obszarach badawczych:
• innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
• innowacyjne pojazdy i napędy;
• innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Zasady realizacji projektu

• wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 mln PLN do 30 mln PLN;
• projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim;
• projekt musi dotyczyć prac nad nowymi/ulepszonymi produktami, procesami, technologiami lub usługami.

Nowość w zakresie procedury oceny

Wprowadzono możliwość poprawy wniosku o dofinasowanie na podstawie uwag ekspertów.

Nasze doświadczenie

Wszystkie wnioski składane przy wsparciu KPMG w zeszłym naborze INNOMOTO otrzymały wsparcie: kwota dofinansowania o łącznej wartości ok. 40 mln PLN.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

• ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
• doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji;
• pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
• przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu;
• będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
• będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
 

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)