close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.01 - 05.02.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.01 - 05.02.2018

Jest 5 lutego 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

VAT: Korekty można dokonać nawet jeżeli nie doszło do zwrotu przedmiotu leasingu

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 30 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1330/15), w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingu z winy korzystającego, podatnik ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania także, gdy nie dochodzi do zwrotu przedmiotu leasingu. Jak wskazał NSA, skoro spółka nie otrzymała wszystkich rat leasingowych, od których został pierwotnie naliczony VAT należny, to kwoty te nie będą już stanowiły kwoty należnej z tytułu dostawy towaru. W konsekwencji, należy skorygować podstawę opodatkowania do kwoty opłat faktycznie otrzymanych. Jednocześnie, w przypadku zwrotu przedmiotu leasingu przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania stanowi zwrot towarów, w przeciwnym razie sytuację taką należy zakwalifikować jako obniżkę ceny.

PIT: Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej zostało od pewnego okresu znacząco ograniczone. Choć korzystanie z tej ulgi w rozliczeniu podatkowym za rok 2017 nadal jest możliwe, to krąg podatników którzy mogą nią zrealizować został mocno ograniczony. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. A więc podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za poprzedni rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

CIT: Skutki podatkowe połączenia spółki kapitałowej z osobową spółką córką

W wyroku z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 1068/17), WSA w Poznaniu wskazał, że w przypadku przejęcia przez spółkę kapitałową, zależnej spółki osobowej dojdzie do przekształcenia posiadanego przez spółkę kapitałową udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej.
Sytuacja taka nie została wymieniona w ustawie o CIT jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu, ani nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.
W efekcie, w stanie prawnym przed 1 stycznia 2018 r., sytuacja taka nie skutkowała powstaniem po stronie spółki kapitałowej przychodu.
 

Ceny transferowe: Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przygotowywania dokumentacji cen transferowych

24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zgodnie z art. 25a Ustawy PIT oraz art. 9a Ustawy CIT.
W omawianej interpretacji (sygnatura: DCT.8201.1.2018) poruszono kwestie sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju/ innych zdarzeń jednego rodzaju, sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi, obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, oraz kwestie ustalenia transakcji jednego rodzaju.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przygotowywania dokumentacji cen transferowych

Ulgi i dotacje: 400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wraz z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów B+R realizowanych przez konsorcja sektora gazowniczego – Program „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA”. Budżet konkursu to 400 mln PLN, a wartość kosztów kwalifikowanych projektu od 1 do 20 mln złotych. Maksymalne wsparcie wynosi do 80% dla przedsiębiorstw (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac) i do 100% dla jednostek naukowych.
Nabór wniosków będzie trwał od 19.02 do 20.04 2018 r.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)