close
Share with your friends

Wideo: KMonitor - Uniwersalna platforma analityki biznesowej

Wideo: KMonitor - Platforma analityki biznesowej

KMonitor jest narzędziem analityki biznesowej umożliwiającym bieżącą analizę dużych zbiorów danych rozproszonych w różnych systemach IT oraz monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy.