close
Share with your friends

Raport: Winning the shelf war

Raport: Winning the shelf war

Koszty rabatów i promocji handlowych są drugim pod względem wielkości składnikiem rachunku zysków i strat producentów dóbr konsumpcyjnych.

Kontakt

Jan Karasek KPMG w Polsce

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Winning the shelf war

Koszty rabatów i promocji handlowych są drugim pod względem wielkości składnikiem rachunku zysków i strat producentów dóbr konsumpcyjnych. W skali globalnej producenci wydają na działania sprzedażowe kwotę rzędu biliona dolarów rocznie, co odpowiada mniej więcej ¼ wartości sprzedanych produktów. Zarządzanie marżami handlowymi (RGM) powinno mieć więc strategiczne znaczenie dla większości firm działających na rynku dóbr konsumpcyjnych.

Raport KPMG International „Winning the shelf war” opisuje najważniejsze wyzwania i sposoby zarządzania marżami handlowymi (RGM - Revenue Growth Management) na runkach dóbr konsumpcyjnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)