close
Share with your friends

Raport: Barometr firm rodzinnych 2017

Raport: Barometr firm rodzinnych 2017

Najnowsza edycja badania firm rodzinnych pokazuje, że właściciele są zadowoleni z ogólnej kondycji ich przedsiębiorstw oraz z optymizmem patrzą w przyszłość.

Kontakt

Andrzej Bernatek KPMG w Polsce

partner, doradztwo podatkowe, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Barometr firm rodzinnych 2017

Biznes rodzinny jest w bardzo dobrej kondycji. Zarówno w Europie, jak i w Polsce zdecydowana większość badanych firm rodzinnych przyznaje, że pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną swoich przedsiębiorstw. Dobrą kondycję odzwierciedlają plany na przyszłość – przedsiębiorcy rodzinni chcą się rozwijać, poszerzać portfolio produktowe i usługowe oraz wprowadzać nowe, innowacyjne techniki sprzedaży.

W szóstej już edycji Barometru Firm Rodzinnych po raz kolejny badamy obszar firm familijnych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Raport skupia się na kompleksowej analizie sytuacji biznesów rodzinnych, ich planów na przyszłość, priorytetów oraz wyzwań, z którymi muszą się zmagać na co dzień. Stabilne stosunki rodzinne są podstawą dobrych relacji i praktyk w organizacji. Firmy rodzinne zwracają szczególną uwagę na odpowiednie formy zarządzania, które obejmują pracowników z rodziny i spoza niej. Stawiają na ujednolicone, przejrzyste zasady, pozwalające zachować balans pomiędzy więzami krwi a biznesem oraz umożliwiające nowemu pokoleniu przejąć stery w firmie.

Ustalając priorytety na najbliższą przyszłość, przedsiębiorcy chcą skupić się na wzroście obrotów i poprawie zyskowności. Mimo panującej niepewności politycznej firmy rodzinne patrzą optymistycznie w przyszłość i liczą na dalszy rozwój w zjednoczonej Europie. Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniu. Wierzymy, że lektura niniejszego raportu dostarczy Państwu ciekawych spostrzeżeń na temat biznesu rodzinnego nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)