Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa. Cyberatak zjawiskiem powszechnym

Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa

Cyberataki są zjawiskiem powszechnym wśród firm działających w Polsce. W 2017 roku 82% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu KPMG, odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent. Pomimo rosnącej skali cyberzagrożeń zaledwie tylko co 10 firma zatrudnia dedykowanego eksperta ds. bezpieczeństwa informacji. Blisko połowa przedsiębiorstw sygnalizuje, że największym wyzwaniem w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji jest zatrudnienie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników.

Powiązane treści

Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa. Cyberatak zjawiskiem powszechnym

„Barometr Cyberbezpieczeństwa” diagnozuje bieżące trendy i podejście polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością. Patrząc na skalę odnotowanych w Polsce w 2017 roku cyberataków, obejmujących m.in. ataki ukierunkowane na sektor bankowy, czy światowej skali kampanie ransomware, nie dziwi fakt, że niemal każda polska firma została dotknięta przez cyberprzestępczość. Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, że firmy odnotowały wzrost skali cyberzagrożeń. Polskie przedsiębiorstwa najbardziej obawiają się zorganizowanej cyberprzestępczości. W szczególności trudnych do zidentyfikowania i odparcia ataków ukierunkowanych, cyberprzestępstw realizowanych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania oraz wspieranych przez socjotechnikę. Ciekawym wynikiem badania jest wysoki optymizm polskich przedsiębiorstw w kwestii oceny dojrzałości wdrożonych zabezpieczeń. Z doświadczeń z realizowanych audytów bezpieczeństwa, wydaje się, że tak wysoka samoocena, może niestety po części wynikać z wciąż niedostatecznej świadomości polskich firm w zakresie skali i złożoności dzisiejszych cyberzagrożeń. Pozytywnym natomiast sygnałem jest fakt, że firmy inwestują dziś w mechanizmy bezpieczeństwa pozwalające na wczesną identyfikację i reakcję na cyberatak. Dodatkowo jedynie co czwarta firma deklaruje zgodność z wymogami RODO, natomiast aż 38% przedsiębiorstw nie rozpoczęło jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)