close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.01 - 29.01.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.01 - 29.01.2018

Jest 29 stycznia 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Ochrona interesów podatnika: Szef KAS wydał pierwszą opinię zabezpieczającą

25 stycznia 2018 r. Szef KAS wydał pierwszą opinię zabezpieczającą w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (sygn. DOK4.8011.5.2017). Opinia ta dotyczy wypłacenia kierownikowi sklepu (obok wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę) udziału w wyniku sklepu wynikającego z odrębnej umowy, na podstawie której wykonywane czynności stanowiły specyficzną formę zaangażowania kierownika jako inwestora, który wniósł wkład inwestycyjny. Szef KAS potwierdził, że do sposobu ujęcia podatkowego czynności opisanych we wniosku (tj. jako przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem) nie znajdzie zastosowanie art. 119a Ordynacji podatkowej.

CIT: Ratyfikacja Konwencji MLI

23 stycznia 2018 r. Polska, jako czwarte państwo, złożyła do OECD dokumenty potwierdzające ukończenie procedur ratyfikacyjnych Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobiegania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku. Konwencje podpisało już 78 państw, a kolejne 6 państw zgłosiło chęć przystąpienia do niej w najbliższym czasie. Aby Konwencja weszła w życie wymagana jest jej ratyfikacja przez pięciu sygnatariuszy. Natomiast aby Konwencja zmieniła konkretną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi być ratyfikowana przez obie strony umowy.

PIT: Wydatki na opłacenie ubezpieczenia od utraty dochodów a KUP

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 stycznia br. (sygn. akt. II FSK 22/16), składka z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia, którego ideą jest gwarancja podtrzymania dochodu w sytuacji gdy niemożliwe lub zagrożone jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej nie stanowi kosztu podatkowego w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Z umowy ubezpieczenia nie wynika dla podatnika obowiązek przeznaczenia ewentualnego świadczenia wypłacanego z ww. ubezpieczenia na podtrzymanie działalności gospodarczej czy też zabezpieczenia źródła prowadzonej działalności. Otrzymane świadczenie ma zagwarantować jedynie podtrzymanie dochodów w sytuacji, gdy niemożliwe lub zagrożone jest uzyskiwanie dochodów przez lekarza. A zatem, ewentualne świadczenie wypłacone z ubezpieczenia stanowić będzie dla lekarza dochód z polisy ubezpieczeniowej, a nie z działalności gospodarczej (praktyki lekarskiej).

Cło i akcyza: Warunek łącznej mocy generatorów należy odnosić do wszystkich oddziałów spółki

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt V SA/Wa 429/17), warunek zwolnienia z akcyzy dotyczący maksymalnej mocy generatorów należy odnosić do łącznej mocy wszystkich generatorów posiadanych przez danego podatnika, także znajdujących się na terenie różnych oddziałów. Jak wskazał WSA, skoro oddziały spółki nie stanowią odrębnych, niezależnych od siebie jednostek, limit należy odnosić do sumy mocy wszystkich generatorów należących do spółki, a nie jednego urządzenia. Zamontowanie dodatkowego generatora w innym oddziale spółki będzie zatem skutkować przekroczeniem dopuszczalnej mocy produkowanej energii elektrycznej, a w konsekwencji utratą prawa do zwolnienia.

Pozostałe zagadnienia: Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców

Dnia 26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców, czyli najważniejszą z ustaw tzw. „Konstytucji Biznesu”. Ustawa ta zawiera przepisy, które mogą mieć istotne znaczenie z perspektywy prawa podatkowego. Przewiduje ona bowiem m.in. brak konieczności występowania o indywidualną interpretację podatkową w przypadku działania z tzw. „utrwaloną praktyką interpretacyjną”, prowadzenie kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz zakaz wszczynania kontroli spraw, które były już wcześniej przedmiotem kontroli. Ustawa została obecnie skierowana do Senatu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)