close
Share with your friends

GI Alert - Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Ulgę podatkową na B+R oraz dotację można łączyć

Prace przedsiębiorstw nad rozwojem produktów i technologii mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji oraz nowej ulgi podatkowej na B+R. Ulgę podatkową na B+R oraz dotację można łączyć i tym samym uzyskać maksymalny poziom wsparcia.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Ulgi i dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Już niebawem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Dotacja wynosi od 25 proc. do 80 proc. kosztów B+R.

Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dodatkowo MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz usług doradczych związanych z pracami przedwdrożeniowymi (50 proc. kosztów kwalifikowanych). W 2018 r. nie przewiduje się konkursów dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim.
Nowa ulga podatkowa na B+R umożliwia natomiast zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty o 9,5 proc. kosztów kwalifikowanych B+R za rok 2017. Od 2018 r., zgodnie z ustawą, ulga B+R będzie standardowo zmniejszała podatek dochodowy o 19 proc. kosztów B+R.
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka - MŚP

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 marca 2018 r.
do 30 maja 2018 r.

II termin: od 16 sierpnia 2018 r.
do 14 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – Duże Firmy

Termin naboru wniosków

I termin: od 1 marca 2018 r.
do 29 czerwca 2018 r.

II termin: od 3 września 2018 r.
do 30 listopada 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN – dla projektów realizowanych samodzielnie, 10 mln PLN – dla projektów realizowanych w konsorcjum.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.1.1 POIR Szybka Ścieżka – MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence

Termin naboru wniosków

Od 3 kwietnia 2018 r.
do 28 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: brak

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR
 

1.2 POIR - Innowacyjny recykling

Termin naboru wniosków

Od 24 września 2018 r.
do 20 listopada 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Program sektorowy służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki zajmującymi się recyklingiem odpadów z sektora metali niezależnych, odpadami wydobywczymi z węgla kamiennego, odpadami ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych oraz drewna.

Zasady realizacji projektu 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 0,8 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 18 mln PLN

 

1.2 POIR InnoNeuroPharm

Termin naboru wniosków

Od 3 sierpnia 2018 r.
do 2 października 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów w zakresie prac nad innowacyjnymi produktami leczniczymi, innowacyjnymi technikami wytwarzania produktów leczniczych, innowacyjnymi metodami diagnostycznymi, innowacyjnymi metodami rehabilitacji chorych w neuromedycynie oraz rozwoju narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 40 mln PLN
 

1.2 POIR INNOMOTO

Termin naboru wniosków

Od 11 maja 2018 r.
do 10 lipca 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów związanych z przemysłem motoryzacyjnym.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 mln PLN

 

1.2 POIR INNOship

Termin naboru wniosków

Od 30 kwietnia 2018 r.
do 29 sierpnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów w branży stoczniowej.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 mln PLN
 

4.1.4 POIR Projekty aplikacyjne

Termin naboru wniosków

Od 16 maja 2018 r.
do 16 lipca 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym. Przyczynią się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln PLN

 

Ulga podatkowa na B+R

Ulga B+R może być powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej zalety to:

 • kumulatywne odliczenie z premią kosztów kwalifikowanych za cały rok podatkowy w rocznej deklaracji,
 • brak konkursów jak w przypadku dotacji,
 • odliczanie kosztów już poniesionych (w tym możliwość zastosowania ulgi B+R do roku 2016 w drodze korekty deklaracji),
 • brak ograniczenia co do branży, rodzaju projektów B+R czy też poziomu innowacyjności.
   

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania projektów ulgami i dotacjami. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentacje o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)