close
Share with your friends

GI Alert - 400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w kooperacji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz GAZ-SYSTEM ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja sektora gazowniczego – Program „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA” w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

400 milionów zł na innowacje w sektorze gazownictwa

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 400 mln PLN.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja składające się: 

 • z jednostki naukowej i przedsiębiorstwa; 
 • z dwóch jednostek naukowych.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie gazownictwa w następujących obszarach badawczych:

 • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych;
 • pozyskanie metanu z pokładów węgla;
 • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych;
 • sieci gazowe;
 • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG;
 • technologie wodorowe i paliwa gazowe;
 • technologie stosowane we współpracy z klientami
 • ochrona środowiska.

 

Zasady realizacji projektu

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 do 20 mln PLN.

Intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi odpowiednio:

1) dla przedsiębiorstw:

 • 80 proc. i 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 75 proc. i 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
 • 65 proc. i 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

2) dla jednostek naukowych:

 • 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
   

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

 

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)