close
Share with your friends

GI Alert: Podwojenie ulgi B+R od 2018 r. – większe wsparcie dla przedsiębiorców!

GI Alert: Podwojenie ulgi B+R od 2018 r.

Druga ustawa o innowacyjności została podpisana przez Prezydenta RP – od 2018 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość zwiększonego odliczenia w wysokości 38 PLN z każdych 100 PLN wydanych na B+R i przez to zmniejszenie podatku dochodowego.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

GI Alert: Podwojenie ulgi B+R od 2018 r. – większe wsparcie dla przedsiębiorców!

Zwiększone korzyści z ulgi

Ustawa zwiększa wysokość ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do:

 • 100 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla wszystkich przedsiębiorstw (w 2017 roku jest to: 50 proc. dla MŚP oraz 30-50 proc. dla dużych przedsiębiorstw),
 • 150 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).

 

Przykład korzyści jakie może dać ulga w pięcioletnim okresie:

Rok Roczne koszty prac rozwojowych O ile zmniejszy się podatek dochodowy do zapłaty (posiadając status CBR)
2017 10 000 000 PLN 950 000 PLN (950 000 PLN)
2018 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)
2019 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)
2020 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)
2021 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)
Łącznie 50 000 000 PLN 8 550 000 PLN (12 350 000 PLN)

Rozszerzenie oraz doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R

Projekt rozszerza i doprecyzowuje katalog kosztów kwalifikowanych, między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników, będą mogły zostać zakwalifikowane do ulgi w takiej części w jakiej dany pracownik poświęca się realizacji działalności B+R (usunięcie zapisu „zatrudniony w celu …”, który powoduje różnice interpretacyjne),
 • kosztem kwalifikowanym będzie również wynagrodzenie osób fizycznych zaangażowanych w działalność B+R na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
 • dodano możliwość zakwalifikowania nowych kategorii kosztów:
  • nabycia sprzętu specjalistycznego dla B+R, niebędącego środkami trwałymi,
  • nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej dla B+R,
  • odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych.

Dodatkowe korzyści wobec CBR

Podatnicy o statusie CBR uzyskają dodatkowe korzyści w postaci:

 • zwiększonej wysokości premii – 150 proc. kosztów kwalifikowanych,
 • rozszerzonego katalogu kosztów kwalifikowanych, obejmującego dodatkowo:
  • amortyzację budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w działalności B+R,
  • nabycie od podmiotów innych niż jednostki naukowe ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek.

Ponadto stworzono możliwość uzyskania statusu CBR dla podmiotów osiągających przychody od 2,5 mln PLN.
 

Pozostałe wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę

 • umożliwienie korzystania z ulgi B+R przez podatników posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE,
 • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
 • ułatwianie rozwoju kariery naukowej w połączeniu z opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań komercyjnych w przedsiębiorstwach – zmiana ma zachęcić naukowców i firmy do większej współpracy.

Jak możemy pomóc?

Zespół Ulg i Dotacji KPMG jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. To eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na B+R w Polsce i na świecie.

Oferujemy w pełni kompleksowe podejście umożliwiające przedsiębiorstwom skorzystanie z nowej ulgi na B+R, m.in:

 • pomoc w uzyskaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego,
 • mapowanie czynności i kosztów kwalifikujących się do odliczenia,
 • pomoc w rachunkowym wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych,
 • obliczenie wysokości ulgi B+R,
 • przygotowanie raportu z działalności B+R oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji,
 • pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa (kwestie organizacyjne, prawne, rachunkowe) do efektywnego wykorzystania ulgi.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na projekty B+R oraz współpraca z ekspertami naukowo-technicznymi daje naszym klientom komfort w zakresie efektywnego odliczenia ulgi na B+R.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

Zapytanie ofertowe (RFP)