Raport: Property Lending Barometer 2017

Raport: Property Lending Barometer 2017

Sytuacja geopolityczna, konsekwencje Brexitu oraz dyskusje dotyczące przyszłego kształtu Unii Europejskiej mają wpływ na warunki finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości. Jak wynika z najnowszej edycji badania KPMG, przeprowadzonego wśród blisko 100 instytucji finansowych w 17 krajach, warunki finansowania na europejskich rynkach nieruchomości pozostają jednak korzystne. Polska jest wciąż atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla inwestorów w tym sektorze. Całkowita wielkość inwestycji w I połowie 2017 roku wyniosła w Polsce 1,6 mld euro, z czego większość transakcji odnotowano w segmencie nieruchomości handlowych (955 milionów euro).

Kontakt

Steven Baxted KPMG w Polsce

Partner, Szef Zespołu ds. Jakości Audytu, Lider doradców dla sektora budownictwa i nieruchomości

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Raport: Property Lending Barometer 2017

Raport pt. „Property Lending Barometer 2017” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 90 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 17 krajach Europy. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili podczas pogłębionych wywiadów swoje opinie na temat kluczowych kwestii związanych z kredytowaniem nieruchomości. Uwzględnione w badaniu gospodarki podzielono na kategorie: dominujące (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania), ustabilizowane (Austria, Czechy, Holandia, Polska, Słowacja, Szwecja) i pozostałe – mniej ustabilizowane (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Irlandia, Rumunia, Serbia i Turcja).

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)