close
Share with your friends

Raport: Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Ponad 1 mln osób w polskiej branży motoryzacyjnej

W 2016 roku w fabrykach ulokowanych w Polsce wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych, a łączna wartość produkcji sprzedanej szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego wyniosła ponad 150 mld zł. Branża motoryzacyjna odpowiada już za 3,8 proc. całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej w polskiej gospodarce. Trudno przecenić także rolę tej branży w polskim handlu zagranicznym, dynamicznie rośnie zarówno import, jak i eksport produktów przemysłu motoryzacyjnego.

Kontakt

Mirosław Michna KPMG w Polsce

partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

„Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce” to raport KPMG w Polsce, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Analiza obejmuje dwa sektory polskiej gospodarki tworzące branżę motoryzacyjną: przemysł motoryzacyjny oraz handel i usługi motoryzacyjne. Dodatkowo uwzględniono sektory i segmenty powiązane na różne sposoby z motoryzacją: usługi finansowe i biznesowe związane z handlem samochodami, produkcję i sprzedaż paliw samochodowych, transport drogowy i infrastrukturę drogową. Publikacja obejmuje analizę gospodarczego znaczenia branży motoryzacyjnej i powiązanych z nią sektorów, a także zatrudnienie, wypłacane wynagrodzenia, osiągane przychody lub wartość produkcji, generowaną wartość dodaną, inwestycje i nakłady związane z innowacyjnością, udział w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz udział w handlu zagranicznym. W raporcie wykorzystano dane uzyskane od instytucji statystycznych (głównie GUS i Eurostat), firm badawczych (EMIS) oraz innych podmiotów (głównie PZPM, NBP, Ministerstwo Finansów).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)