Zmiany przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wchodzą w życie

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Przepisy wchodzą w życie w dniu 01.06.2017 r.

1000
Zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wchodzą w życie

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw (poza jednym przepisem dot. uprawnień kontrolnych marszałków od 1 stycznia 2018 r.), o których wcześniej pisaliśmy.

Projektowane ograniczenia eliminujące praktyki pozwalające na obchodzenia limitów w zatrudnianiu pracowników tymczasowych na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, stały się zatem realne.

W ostatecznej treści nowelizacji warto zwrócić uwagę na dodany obowiązek dla pracodawcy użytkownika do prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie 36 kolejnych miesięcy oraz jej przechowywania przez kolejne 36 miesięcy.

Zmienił się (w stosunku do projektu) przepis dot. ochrony kobiet w ciąży - przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu stosuje się do pracownicy w ciąży, która została skierowana do wykonywania pracy tymczasowej na okres co najmniej 2 miesięcy.

Z aktem prawnym można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie