close
Share with your friends

Zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wchodzą w życie

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Przepisy wchodzą w życie w dniu 01.06.2017 r.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

Zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wchodzą w życie

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw (poza jednym przepisem dot. uprawnień kontrolnych marszałków od 1 stycznia 2018 r.), o których wcześniej pisaliśmy.

Projektowane ograniczenia eliminujące praktyki pozwalające na obchodzenia limitów w zatrudnianiu pracowników tymczasowych na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, stały się zatem realne.

W ostatecznej treści nowelizacji warto zwrócić uwagę na dodany obowiązek dla pracodawcy użytkownika do prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie 36 kolejnych miesięcy oraz jej przechowywania przez kolejne 36 miesięcy.

Zmienił się (w stosunku do projektu) przepis dot. ochrony kobiet w ciąży - przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu stosuje się do pracownicy w ciąży, która została skierowana do wykonywania pracy tymczasowej na okres co najmniej 2 miesięcy.

Z aktem prawnym można zapoznać się tutaj.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)