close
Share with your friends

7 czerwca 2017 r. została podpisana Konwencja Wielostronna OECD

7 czerwca została podpisana Konwencja Wielostronna OECD

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Paryżu odbyła się oficjalna ceremonia podpisania Konwencji Wielostronnej służącej wdrożeniu środków przewidzianych w projekcie BEPS , tj. realizującej działanie nr 15 projektu BEPS (dalej: „Konwencja” lub „MLC ”).

Powiązane treści

7 czerwca 2017 r. została podpisana Konwencja Wielostronna OECD

Sygnatariusze Konwencji

Konwencja została podpisana przez 68 państw, w tym przez wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Estonii, oraz wszystkie państwa członkowskie OECD (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych oraz Estonii).

Choć Stany Zjednoczone nie znalazły się w gronie sygnatariuszy Konwencji, jak również nie zadeklarowały chęci przystąpienia do MLC, to nie można jednak wykluczyć, że stanowisko USA ulegnie w przyszłości zmianie.

Estonia z kolei - podobnie jak siedem innych państw, m.in. Kamerun, Jamajka czy Liban, zadeklarowała chęć przystąpienia do Konwencji w przyszłości. Przewiduje się, że kolejne państwa przyłączą się do inicjatywy w najbliższym czasie.

Na oficjalnej stronie OECD opublikowano stanowiska sygnatariuszy Konwencji, które zawierają listę dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) mających ulec zmianie oraz zakres zmian (tj. wybór opcji i zastrzeżenia).
 

Stanowisko Polski

Polska wymieniła w swoim stanowisku 78 UPO, które chce poddać modyfikacjom wynikającym z MLC.

Warto zauważyć, że na tym etapie, nie wszystkie umowy wskazane w stanowisku Polski zostały zawarte z państwami, które już przystąpiły do Konwencji. Zatem w przypadku UPO zawartych z państwami, które nie są sygnatariuszami MLC, jakiekolwiek zmiany będą mogły wejść w życie dopiero w przypadku przystąpienia drugiej strony do Konwencji (co może mieć miejsce w przyszłości).

Zakres planowanych zmian

Najistotniejsze postanowienia przedstawione w stanowisku Polski dotyczą:

  • wprowadzenia klauzuli ograniczenia korzyści (tzw. klauzula LOB ) – w tym zakresie Polska uczyniła jednak zastrzeżenie, że klauzula LOB w brzmieniu ustalonym przez MLC ma stanowić jedynie środek przejściowy, planowane jest bowiem renegocjowanie UPO celem zmiany lub uzupełnienia klauzuli LOB wynikającej z MLC;
  • wprowadzenia metody kredytu podatkowego jako podstawowego instrumentu służącego do unikania podwójnego opodatkowania w przypadku uzyskania dochodu w innym państwie niż państwo rezydencji;
  • wprowadzenia do UPO, klauzuli nieruchomościowej;
  • rezygnacji ze zmian dotyczących przesłanek przesądzających o powstaniu stałego zakładu – w efekcie, w tym zakresie, wejście w życie MLC nie powinno mieć wpływu na brzmienie poszczególnych UPO.

Dalsza procedura

Zmiany w zakresie poszczególnych UPO są uzależnione od uprzedniej ratyfikacji Konwencji. Dopiero gdy państwa – strony danej UPO ratyfikują MLC zgodnie z krajowymi procedurami, proponowane przez strony zmiany UPO wejdą w życie (moment wejścia w życie poszczególnych przepisów MLC wskazuje Konwencja).

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MF, OECD zakłada, że wejście w życie pierwszych zmian do UPO nastąpi z początkiem 2018 r.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)