Tax Alert: Jednolity Plik Kontrolny – Projekt zmian dla wyciągów bankowych

JPK – Projekt zmian dla wyciągów bankowych

23 maja opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa („Projekt”).

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – Projekt zmian dla wyciągów bankowych

Projekt zakłada wprowadzenie nowego obowiązku raportowania danych w formacie JPK, jakim ma być dobowe przekazywanie danych o wyciągach bankowych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2017 r.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434302#12434302.

Kogo obejmie nowy obowiązek

Zgodnie z założeniami Projektu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami będą obowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Z obowiązku wyłączeni zostali mikro przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych. W rezultacie, Projekt przewiduje nałożenie obowiązku na dużych, średnich i małych przedsiębiorców.

Przekazywanie danych

Istotnym założeniem Projektu jest fakt, iż przekazywanie danych ma odbywać się dobowo, w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie.

Dane będą przekazywane w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej, skąd będą następnie trafiały do organów KAS.

Warto podkreślić, że zgodnie z założeniami Projektu, dla rachunków prowadzonych przez bank posiadający siedzibę lub oddział na obszarze Polski, obowiązek przekazywania danych będzie leżał po stronie banku. Analogiczna zasada dotyczy również spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zakres wymaganych danych

W opublikowanym Projekcie wskazano, że dane mają być przekazywane w postaci odpowiadającej strukturze logicznej z art. 193a §2 Ordynacji podatkowej.
Ustawodawca dodatkowo wymienił w Projekcie wymagania dla przekazywanych wyciągów – i tak mają one zawierać:

  • dane nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego,
  • numery rachunków nadawcy i odbiorcy,
  • datę i czas obciążenia rachunku nadawcy bądź datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej,
  • kwotę i walutę,
  • tytuł i opis zlecenia,
  • saldo rachunku po realizacji zlecenia,
  • informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności (jeżeli zlecenie dotyczy uznania takiego rachunku).
     

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych.

Pragniemy również poinformować, iż KPMG opracowało narzędzie „JPK+” umożliwiające weryfikację pliku JPK przed jego wysyłaniem.

Zastosowanie narzędzia JPK+, poza czysto formalną walidacją struktur JPK, daje podatnikom możliwość wygodnego przeprowadzenia analizy rozliczeń VAT, zmierzającej do wykrycia ewentualnych obszarów nieprawidłowości oraz ich wyeliminowania zanim zostaną one zidentyfikowane przez organy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani oferowanym przez nas wsparciem i chcieliby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat powyżej przedstawionych usług, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)