Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.05 - 22.05.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.05 - 22.05.2017

Jest 22 maja 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.05 - 22.05.2017

PIT: Sejm zajmie się opodatkowaniem twórców

Jak przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obecne ograniczenie w kwocie 42 764 zł dla stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, które dotyczy przychodów twórców, powinno zostać zniesione. Odpowiednia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Obecne ograniczenie w stosowaniu przez twórców 50 proc. kosztów zysku obowiązuje od 2013 r. W efekcie ograniczone zostały preferencje podatkowe, z których mogli wcześniej korzystać m.in. pisarze, aktorzy, architekci, informatycy oraz dziennikarze. Projekt trafił do sejmu 16 maja br.
 

CIT: Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Dnia 22 maja 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazało się ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową w zakresie CIT z wykorzystaniem wartości firmy.
Zdaniem MF w przypadkach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość firmy powstająca na transakcji jest często kreowana sztucznie, a sama transakcja jest dzielona na kilka etapów, odbywających się w krótkim okresie czasu z wykorzystaniem pośrednich spółek z grupy. Powyższe wskazywać może na to, że celem transakcji jest przede wszystkim odniesienie korzyści podatkowych.
W takim przypadku organy kontrolne określą przewidziane w prawie podatkowym konsekwencje polegające na pozbawieniu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej. Więcej na stronie Ministerstwa Finansów.
 

Ochrona interesów podatnika: Ułatwienia dla korzystających z podzielonej płatności

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, z początkiem przyszłego roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzony ma zostać tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Jego stosowanie będzie dobrowolne. Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć jednocześnie system zachęt dla tych, którzy zdecydują się na korzystanie z nowego mechanizmu. W split payment płatność za towary/usługi jest dzielona na kwotę netto i kwotę podatku od towarów i usług. Takie rozwiązanie ma docelowo pomóc w walce z oszustwami i unikaniem opodatkowania. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

VAT: Zwolnienie nie tylko dla klubów i związków sportowych

NSA w wyroku z dnia 18 maja 2017 r. (sygn. I FSK 1807/15) orzekł, iż zwolnienie z VAT obejmuje nie tylko kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również inne podmioty, które świadczą usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a ich działalność nie jest nakierowana na osiąganie zysku. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka zamierzała rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie organizowania skoków spadochronowych. Spółka nie zamierzała osiągać z tego tytułu zysku (wysokość opłat miała pokrywać koszty działalności oraz zakup sprzętu). Organ odmówił spółce prawa do zwolnienia, wskazując, że nie spełnia kryterium podmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy VAT. Zarówno WSA, jak i NSA uznał, że organ nieprawidłowo dokonał wykładni zawężającej, ograniczając w ten sposób zakres zwolnienia w stosunku do tego, jaki przysługiwałby na podstawie Dyrektywy 112.

Ulgi i dotacje: Zmiany w uldze podatkowej na B+R od 2018 roku

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przyszłym roku ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R) powinna wzrosnąć. Maksymalna kwota odliczenia wynosić ma 100 proc., a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych będzie to 150 proc. Obecnie limit wynosi nie więcej niż 50 proc. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Zwiększenie ulgi podatkowej na B+R od 2018 roku

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)