K-Trinity: Sprawozdanie Finansowe w nowym wymiarze

K-Trinity: Sprawozdanie Finansowe w nowym wymiarze

KPMG opracowało K-Trinity Accounts Production, oprogramowanie będące rozwiązaniem na frustrację, jaka towarzyszy księgowym od lat, między innymi podczas ręcznego wprowadzania danych, wykonywania korekt czy powstawania błędów wynikających z zaokrągleń. K-Trinity poprzez kombinację automatyzacji i elastyczności pozwala użytkownikowi połączyć oprogramowanie ze źródłem informacji finansowych i wygenerować sprawozdanie dla dowolnej branży czy też GAAP. KPMG łączy specjalistyczne oprogramowanie z merytoryczną wiedzą księgową, popartą bogatym doświadczeniem, aby zapewniać jedyne w swoim rodzaju i unikalne na rynku narzędzia.

Powiązane treści

K-Trinity: Sprawozdanie Finansowe w nowym wymiarze

Jak działa K-Trinity?

Personalizacja

 • Konfigurowalne „bloki księgowe” z liczbami czy też tekstem;
 • Dowolność w tworzeniu dopasowanych szablonów;
 • Zmiany obejmujące grupę wprowadzone raz i naniesione na wszystkie jednostkowe sprawozdania.

Sprawozdanie Finansowe

 • Odniesienia do bazowych informacji zawartych w SF;
 • Mapowanie sprawozdania w K-Trinity z pełną ścieżką księgowań;
 • Automatyczny roll forward (przygotowanie sprawozdań na kolejne lata).

Weryfikacja

 • Weryfikacja poprawności sumowań w sprawozdaniach;
 • Automatyczne uzgodnienie not z pierwotnym oświadczeniem;
 • Korekta zaokrągleń.

Oznaczanie

 • Centralnie zarządzane i sterowane oznaczanie iXBRL;
 • Wbudowana walidacja iXBRL i test złożeniowy;
 • Zgodność ze standardem MMSR.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)