Wsparcie projektów MŚP związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) na nowych zasadach

Wsparcie projektów MŚP - rozwój produktów i technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie niebawem nowy nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach tzw. szybkiej ścieżki (Poddziałanie 1.1.1 POIR). W ramach planowanego konkursu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w sumie otrzymać 150 mln PLN. Dofinansowania będą udzielane na nowych zasadach.

Kontakt

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Wsparcie projektów MŚP związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) na nowych zasadach

Grants & Incentives Alert - 2017.05.30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie niebawem nowy nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach tzw. szybkiej ścieżki (Poddziałanie 1.1.1 POIR). W ramach planowanego konkursu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w sumie otrzymać 150 mln PLN. Dofinansowania będą udzielane na nowych zasadach.

Termin naboru wniosków

1 czerwca ­ do 31 sierpnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które planują realizować projekty poza województwem mazowieckim.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na prace nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami, np.:

 • prace nad zastosowaniem nowych materiałów w produkcji,
 • prace mające na celu poprawę właściwości produktu,
 • usprawnienie procesu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • prace B+R mające na celu zmniejszenie energochłonności procesu produkcji.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wyniesie od 35 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 300 tys. PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 500 000 PLN

Co się zmieniło?

Nowe zasady oznaczają wprowadzenie przez NCBR uproszczonego zestawu kryteriów oceny.

Główne zmiany dotyczą oceny kryterium „Nowości rezultatów projektu”. Zgodnie z jego nowym brzmieniem wystarczające będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pod uwagę będą brane również projekty dotyczące powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, w oparciu o rozwiązania, które są już dostępne na rynku, ale dzięki realizacji projektu zyskają nowe (co najmniej w skali kraju) funkcjonalności.

Ważną zmianą jest również rezygnacja z wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i kadry zarządzającej oraz podwykonawcami.

Dotąd posiadanie takich umów było obowiązkowe, w nowym konkursie spełnienie tego warunku będzie nagradzane dodatkowymi punktami w ocenie.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)