Analiza rozliczeń VAT w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny „JPK+”

Analiza rozliczeń VAT w oparciu o JPK „JPK+”

Dane generowane w ramach JPK powodują zwiększenie potencjalnych możliwości praktycznego ich wykorzystania przez organy podatkowe.

Powiązane treści

Analiza rozliczeń VAT w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny „JPK+”

KPMG oferuje usługę z wykorzystaniem narzędzia JPK+. Bazując na danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym, przeprowadzamy szereg analiz mających na celu weryfikację prawidłowości prowadzonych przez podatnika rozliczeń VAT.

JPK, dzięki swojej strukturze, umożliwia wykorzystanie zawartych w nim informacji, m.in. w celu weryfikacji prawidłowości prowadzonych rozliczeń nie tylko przez administrację skarbową, ale również przez samych podatników. Z uwagi na ujednoliconą formę danych, analizy takie mogą być przeprowadzane efektywnie w sposób zautomatyzowany na dużych, pełnych wolumenach danych z ograniczoną koniecznością analizy dokumentów źródłowych.

JPK+ umożliwia:

 • weryfikację prawidłowości rozliczeń w zakresie VAT;
 • ograniczenie ryzyka podatkowego;
 • identyfikację potencjalnych oszczędności podatkowych;
 • symulację e-kontroli.

Obszary działania JPK+ :

 • terminowość rozpoznawania obowiązku podatkowego;
 • identyfikacja pustych faktur;
 • badanie rozbieżności pomiędzy wydaniem towarów a ewidencją VAT;
 • prawidłowość określenia podstawy opodatkowania;
 • weryfikacja w zakresie zapłaty należnego podatku;
 • sprawdzenie poprawności odliczenia naliczonego VAT;
 • weryfikacja NIP i VIES;
 • badanie w zakresie miejsca świadczenia;
 • sprawdzanie terminowości wystawienia faktur;
 • moment ujęcia faktur korygujących;
 • ocena możliwości zastosowania ulgi na złe długi.
   

Korzyści dla Klienta

Zastosowanie narzędzia JPK+, poza walidacją struktur JPK, daje przedsiębiorcom możliwość wygodnego przeprowadzenia okresowej analizy rozliczeń VAT, zmierzającej do wykrycia ewentualnych obszarów nieprawidłowości oraz ich wyeliminowania zanim zostaną one zidentyfikowane przez organy podatkowe. Jest to szczególnie istotne w świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. zmian w zakresie prawa podatkowego, obejmujących w szczególności przywrócenie sankcji VAT czy zaostrzenie sankcji karnoskarbowych.

Rezultaty przeprowadzonych badań będą prezentowane w formie interaktywnej prezentacji i szczegółowo omówione na spotkaniu, zaś końcowe wnioski podsumowujące weryfikację, wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości oraz obszarów, w których możliwe jest uzyskanie potencjalnych oszczędności podatkowych, zostaną opisane w raporcie.

Korzyści zastosowania JKP+:

 • efektywna, kompleksowa analiza danych JPK;
 • szybka realizacja, wykorzystanie narzędzia informatycznego;
 • pełny przegląd podatkowy w formie elektronicznej.
   

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)