Jednolity Plik Kontrolny – weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Weryfikacja składanych plików JPK_VAT

26 kwietnia, Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało komunikat dotyczący weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK.

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Z komunikatu wynika, że do podatników, u których stwierdzono błędy bądź niezgodności w przesłanych plikach, zostaną skierowane pisma drogą e-mailową z prośbą o sprawdzenie oraz ewentualne skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

Niezgodności, błędy i omyłki

Zgodnie z informacją umieszczoną w opublikowanym komunikacie, MF zidentyfikowało przypadki niezgodności w przesłanych plikach za luty 2017 r. w postaci:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • przypadków uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Podatnicy, u których zidentyfikowano nieprawidłowości mają otrzymywać pisma opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków przesyłane drogą e-mailową z adresu: jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl.

Wiadomości przekazywane przez MF wskazują kontrahenta, którego dotyczy problem oraz informację o terminie w jakim należy wyjaśnić sprawę.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że zidentyfikowane przez MF niespójności nie muszą wynikać z błędów po stronie podatnika, ale mogą być rezultatem błędu kontrahenta lub przesunięcia w czasie rozliczenia konkretnej faktury.
 

Zagrożenia

Zgodnie z komunikatem, do wysyłanych wiadomości e-mail nie będą dodawane załączniki (pliki) lub odnośniki (linki), a pisma nie będą zawierały wezwań do zapłaty podatku.

Należy więc zwracać uwagę, czy otrzymywane wiadomości pochodzą z właściwego adresu oraz czy nie posiadają załączonych plików, odnośników bądź wezwań. W przypadku zidentyfikowania niezgodności należy skontaktować się ze swoimi służbami IT.
 

Jak możemy pomóc?

KPMG przygotowało dwa narzędzia, które mogą pomóc Państwu w radzeniu sobie z przedstawionym problemem.

Pierwsze z nich to narzędzie „JPK+” umożliwiające weryfikację pliku JPK przed jego wysyłaniem do MF.

Zastosowanie „JPK+”, poza czysto formalną walidacją struktur JPK, daje podatnikom możliwość wygodnego przeprowadzenia analizy rozliczeń VAT, zmierzającej do wykrycia ewentualnych obszarów nieprawidłowości oraz ich wyeliminowania zanim zostaną one zidentyfikowane przez organy.

Drugie narzędzie („NIP Checker”) umożliwia zautomatyzowane, sprawdzanie statusu wielu numerów NIP w oparciu o dane z oficjalnej wyszukiwarki Ministerstwa Finansów.

„NIP Checker” bazując na dostarczonych przez użytkownika numerach NIP, dokona ich analizy pod kątem poprawności formalnej i wskaże kontrahentów, którzy nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku VAT.

Zastosowanie narzędzia pozwala na zachowanie najwyższej staranności przy prowadzeniu rejestru VAT, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania po stronie spółki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani oferowanym przez nas wsparciem i chcieliby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat powyżej przedstawionych usług, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)