Raport: Transparentność w systemie opieki zdrowotnej

Raport: Transparentność w systemie opieki zdrowotnej

Przejrzystość powinna być nieodłącznym elementem strategii systemu ochrony zdrowia, aby służyć poprawie jakości dla pacjentów i pozostałych interesariuszy. Wyniki badania KPMG przeprowadzonego w 32 krajach wskazują, że poziom zaawansowania wdrażania narzędzi poprawiających przejrzystość jest zróżnicowany w poszczególnych systemach ochrony zdrowia. Prym wiodą kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Szwecja i Norwegia), natomiast listę zamykają Indie oraz Chiny. Poziom przejrzystości w polskim systemie opieki zdrowotnej został oceniony łącznie na 50 proc., co plasuje nas w trzeciej z pięciu grup państw w rankingu przejrzystości.

Sabina Sampławska KPMG w Polsce

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla sektora Life Sciences

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Raport: Transparentność w systemie opieki zdrowotnej

Raport KPMG International pt. „Through the looking glass: a practical path to improving healthcare through transparency” powstał na podstawie globalnego badania KPMG International, w którym uwzględniono wyniki przejrzystości z 32 krajów, w tym w większości państw należących do OECD i grupy G20. Dla każdego kraju zbadano 27 wskaźników, które mierzą zakres w jakim wdrożono, systemowo różne narzędzia służące budowaniu przejrzystości. Wybór wskaźników został dokonany na podstawie literatury przedmiotu oraz wywiadów z ekspertami, pod kierunkiem 12 członków międzynarodowej grupy ds. przejrzystości systemów ochrony zdrowia. W badaniu uwzględniono wskaźniki, które zostały wykorzystane przez inne organizacje do pomiaru przejrzystości, które mogłyby wskazać na istotne odchylenia w różnych systemach ochrony zdrowia. W trakcie badania wyróżnionych zostało sześć głównych obszarów w systemie opieki zdrowotnej tj. „Jakość opieki zdrowotnej”, „Zadowolenie pacjenta”, „Finanse”, „Zarządzanie”, „Dane osobowe dotyczące opieki zdrowotnej” oraz „Prezentację danych zdrowotnych”.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)