Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.

Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.

Siedem obszarów, o których rady nadzorcze powinny pamiętać podejmując swoje działania w tym roku.

Powiązane treści

Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w 2017 roku wymagać będzie, niezmiennie od lat, podejmowania pewnych podstawowych działań takich jak: zarządzanie kluczowymi ryzykami, wprowadzanie innowacji, wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju i konsekwentna realizacja strategii. Trzeba jednak mieć na względzie to, że kontekst tych działań zmienia się bardzo szybko – i być może radykalnie – wraz z postępem technologicznym, coraz większymi oczekiwaniami inwestorów i pozostałych interesariuszy, ogólną zmiennością polityczną i zakłóceniami w modelach biznesowych. Dla organizacji i rad nadzorczych stanowi to nie lada wyzwanie. Rada nadzorcza jest zmuszana do ciągłego analizowania strategii pod kątem zmian i realizacji. Musi też odpowiadać sobie na pytanie, co oznacza być liderem w organizacji. Na podstawie wyników ostatniego globalnego badania oraz rozmów z członkami rad nadzorczych i zarządów w ciągu minionych 12 miesięcy, określiliśmy siedem obszarów, o których rady nadzorcze powinny pamiętać podejmując swoje działania w tym roku:

  • Powiązanie i dopasowanie strategii do ryzyka jest coraz ważniejsze i trudniejsze
  • Opracowanie i wdrożenie strategii w oparciu o całościowy wpływ
  • Krytyczne spojrzenie na skład rady nadzorczej: czy odpowiada on strategii i przyszłym potrzebom organizacji?
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalne ryzyka wynikające z tonu nadawanego przez osoby na najwyższych szczeblach firmy, kultury organizacyjnej oraz programów motywacyjnych
  • Ponowna ocena wprowadzonych środków zapobiegawczych i stopnia przygotowania firmy na sytuacje kryzysowe
  • Dokonanie ponownej oceny programu relacji z inwestorami
  • Sprofilowanie i rozszerzenie prowadzonych przez radę dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się także z publikacją Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)