Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.

Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.

Osiem obszarów do rozważenia przez komitety pod kątem umieszczenia ich w swojej agendzie działania w tym roku.

Powiązane treści

Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.

Powolny i niepewny wzrost gospodarczy, postęp technologiczny wymuszający zmiany modeli biznesowych, cyberzagrożenia, zwiększona skrupulatność ze strony regulatorów, tak jak w poprzednim roku tak i w 2017, kierują uwagę komitetów audytu na takie zagadnienia jak: sprawozdawczość finansowa, monitorowanie ryzyk, zapewnienie zgodności działań z prawem i regulacjami, skuteczność kontroli wewnętrznej. Wymagana przez inwestorów przejrzystość, gwałtowne zmiany nastrojów politycznych czy zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach również nie pozostaną bez wpływu na agendę działania komitetów.
Kluczowy będzie konkretny, acz elastyczny plan zmuszający do zastanowienia, które kwestie nie należą do zadań komitetu, a które powinny zostać szczegółowo przeanalizowane. Na podstawie wyników ostatniego globalnego badania oraz rozmów przeprowadzonych z członkami komitetów audytu i kierownictwem firm w ciągu minionych 12 miesięcy, określiliśmy osiem obszarów do rozważenia przez komitety pod kątem umieszczenia ich w swojej agendzie działania w tym roku:

  • Wzmocnienie odpowiedzialności komitetu audytu za badanie sprawozdania finansowego
  • Więcej uwagi komitetu na alternatywnych miarach wyników
  • Monitorowanie planów wdrożenia i działań w związku z kluczowymi zmianami w standardach rachunkowości, a zwłaszcza nowymi standardami dotyczącymi ujmowania przychodów oraz umów leasingowych
  • Monitorowanie kluczowych inicjatyw regulacyjnych mających na celu zwiększenie przejrzystości procesu badania sprawozdania finansowego
  • Zdwojenie wysiłków w kwestiach dotyczących etyki, kultury i zgodności z prawem i przepisami
  • Położenie nacisku audytu wewnętrznego na kluczowe obszary ryzyka oraz stosowność procesów zarządzania ryzykiem
  • Jakość sprawozdawczości finansowej zaczyna się od dyrektora finansowego oraz obszaru zarządzania finansami – koncentracja na dyrektorze finansowym i jego zespole
  • Optymalne wykorzystanie czasu przez członków komitetu audytu – na sali posiedzeń i poza nią.

Zapraszamy do zapoznania się także z publikacją Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.
 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)