Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.04 - 10.04.2017 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.04 - 10.04.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.04 - 10.04.2017

Jest 10 kwietnia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.04 - 10.04.2017

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

  • Cło i akcyza: Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym
  • CIT: Otrzymanie poręczenia a nieodpłatne świadczenie
  • PIT: Zeznanie podatkowe przez Internet
  • VAT: Podpisanie protokołu odbioru nie decyduje o momencie wykonania usługi budowlanej
  • Pozostałe zagadnienia: Rejestr Należności Publicznoprawnych

Cło i akcyza: Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W dniu 7 kwietnia br. Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem skażonym alkoholem etylowym. Poprawka wprowadza rejestr alkoholu całkowicie skażonego, sprzedawanego na terytorium kraju. Nowelizacja nakłada na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu całkowicie skażonego obowiązek rejestracji, jako podatnik podatku akcyzowego czy też dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego. Zmiana zdaniem ustawodawcy, umożliwi efektywniejsze monitorowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

CIT: Otrzymanie poręczenia a nieodpłatne świadczenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1603/16, I SA/Wr 1604/16) wydał wyrok, w którym uznał, że podatnik, który uczestniczy w wewnątrzgrupowej polityce poręczeń, polegającej na tym, że jej uczestnicy mogą żądać od podmiotów z grupy poręczenia, ale jednocześnie są zobowiązani do udzielania takich poręczeń na żądanie innych spółek z grupy; nie otrzymuje nieodpłatnego świadczenia. Sąd uznał, że takie zobowiązania co prawda mają pewną wartość finansową, jednak stanowią świadczenia wzajemne.

PIT: Zeznanie podatkowe przez internet

W rozliczeniu za 2016 rok, istnieje kilka możliwych sposób wysłania zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są zarówno formularze interaktywne w formacie Adobe PDF jak i formularze on-line niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania, pozwalające na uzupełnienie i przesłanie formularza drogą elektroniczną. Ministerstwo udostępniło również w tym celu specjalną aplikację e-Deklaracje Desktop. Ponadto mamy możliwość wysłania elektronicznie zeznania podatkowego wstępnie przygotowanego przez Urząd Skarbowy w formie PFR – pre-filled return. Możemy również złożyć elektronicznie wniosek do Urzędu o przygotowanie i złożenie zeznania na formularzu PIT-WZ.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT

VAT: Podpisanie protokołu odbioru nie decyduje o momencie wykonania usługi budowlanej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 kwietnia br. (sygn. I FSK 1482/15), nie sposób stwierdzić, czy usługa budowlana lub budowlano-montażowa zostaje wykonana w momencie podpisania protokołu odbioru. Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac, które stwierdzone może być w drodze zgłoszenia tego faktu usługodawcy (inwestorowi) z wezwaniem go do odbioru wykonanych prac budowlanych. Samo zaś sporządzenie protokołu, zdaniem sądu, stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi i nie ma wpływu na moment wykonania usługi, a w konsekwencji na początek biegu terminu wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy VAT.

Pozostałe zagadnienia: Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rząd finalizuje obecnie prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zgodnie z założeniami 1 stycznie 2018 r. ma ruszyć Rejestr Należności Publicznoprawnych. Ministerstwo Finansów liczy, że upublicznienie informacji o długach wobec fiskusa (powyżej 5 tysięcy zł) zachęci do ich szybszej spłaty, jak również pomoże uczciwym przedsiębiorcom w weryfikowaniu sytuacji finansowej kontrahentów. Jeśli dłużnikiem będzie przedsiębiorca, to zainteresowany będzie musiał najpierw uwierzytelnić się na Portalu Podatkowym za pomocą profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Z kolei jeśli dłużnikiem będzie osoba fizyczna (nie przedsiębiorca), to na poznanie jego długów trzeba będzie najpierw wystąpić do niego o zgodę.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij