close
Share with your friends

Driving corporate culture from the top. Global Boardroom Insights

Driving corporate culture from the top

Global Boardroom Insights to cykl publikacji, w których przewodniczący Komitetów Audytu wiodących spółek z całego świata dzielą się doświadczeniami z pełnienia funkcji w komitecie oraz rozwiązaniami, które uznają za fundamentalne w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Powiązane treści

Driving corporate culture from the top. Global Boardroom Insights

W tym numerze doświadczeni członkowie rad nadzorczych i eksperci z całego świata dzielą się swoimi przemyśleniami na temat roli rady nadzorczej w procesie oceny i nadzorowania kultury organizacji. Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji zapoczątkuje zagorzałą dyskusję wśród członków rady na temat możliwości i zagrożeń tego procesu w Państwa organizacji.

Publikacja dostępna w języku angielskim.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)