close
Share with your friends

Key Employer Challenges 2017 - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?

Key Employer Challenges 2017

Dla 77% zarządzających działami personalnymi i 73% członków zarządów utrzymanie pracowników będzie w ciągu najbliższych 24 miesięcy priorytetem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Aż 90% badanych potwierdziło problem niekontrolowanych odejść w ich firmie. Sytuację komplikuje trend optymalizacji kosztów pracowniczych, który jest nadal ważnym tematem dla 4 na 10 firm.

Jan Karasek KPMG w Polsce

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Key Employer Challenges 2017 - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?

Raport KPMG w Polsce pt. „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku metodą CAVI i CATI wśród 161 firm działających w Polsce. Respondentami badania byli przedstawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz osoby zarządzające działami zasobów ludzkich. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele kilkunastu branż. Zagadnienia badawcze obejmowały między innymi praktyki przedsiębiorstw pod kątem tworzenia doświadczenia pracownika (ang. employee experience) w pięciu filarach. Obejmowały one praktyki organizacji w obszarze utrzymywanych, planowanych lub modyfikowanych działań związanych z funkcjonowaniem kapitału ludzkiego, rozwoju i oceny, narzędzi wynagradzania, środowiska pracy i kultury organizacyjnej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)