Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

Jest 13 marca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

PIT: Sprzedaż nieruchomości rozliczamy w odrębnym zeznaniu podatkowym

Podatnicy, którzy w 2016 roku sprzedali nieruchomość lub prawa związane z nieruchomościami i osiągnęli z tego tytułu przychód, zobowiązani są do złożenia oddzielnej deklaracji PIT-39. W zeznaniu za 2016 rok należy wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 2011 do 2016 roku. Zbycie nieruchomości opodatkowane jest 19 proc. stawką podatku. W tym roku termin na złożenie PIT-39 przypada na 2 maja, do tego też dnia należy uiścić zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

Ochrona interesów podatnika: Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników

Z dniem 1 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowy rodzaj przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przepisy te stanowią uzupełnienie obowiązujących od
1 stycznia 2017 roku znowelizowanych przepisów ustawy o VAT wprowadzających dodatkowe sankcje związane z nieprawidłowościami rozliczeń VAT oraz zmian w kodeksie karnym skarbowym zaostrzających kary dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Od 1 marca br. osoby wystawiające lub fałszujące faktury albo posługujące się takimi fakturami mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników
 

CIT: Możliwość prowadzenia jednej ewidencji w przypadku posiadania dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 7 marca br. (sygn. I SA/Gl 1194/16), nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że skoro w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT ustawodawca użył sformułowania „na podstawie zezwolenia”, czyli posłużył się liczbą pojedynczą, należy wnioskować, że dla każdego z tych dochodów wynikających z odrębnego zezwolenia trzeba prowadzić odrębną księgowość. Tym samym w przypadku gdy zezwolenia na działalność w SSE dotyczą jednej sfery, to prowadzi się jedną obsługę księgową tej działalności na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy CIT i ustawie o rachunkowości. Jak wskazał Sąd, powyższy pogląd jest akceptowany przez orzecznictwo, które jest w tym zakresie dosyć jednolite.

VAT: Wskazany na fakturze podatek od nieruchomości jest związany z usługą najmu

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 marca 2017 roku (sygn. akt I FSK 1151/15), podatek od nieruchomości, mimo że nie może być przedmiotem samodzielnej sprzedaży, może podlegać opodatkowaniu VAT jako część składowa czynszu najmu. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka wynajmowała nieruchomość, a z zawartej umowy wynikało, że najemca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z nieruchomością, w tym podatek od nieruchomości. Spółka powzięła wątpliwość czy ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących obciążenie podatkiem. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA uznały, że w związku z tym, iż tego rodzaju faktury dokumentują czynność, która nie może być przedmiotem sprzedaży, prawo do odliczenia nie przysługuje. Z podejściem tym nie zgodził się NSA podkreślając, że w tym przypadku podatek wykazany na fakturze jest związany z usługą najmu.

Pozostałe zagadnienia: Stadion piłkarski nie jest budynkiem

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca br. (sygn. II FSK 295/15) stadion składający się z płyty boiska i zadaszonych trybun jest budowlą, o której mowa w kategorii V załącznika do ustawy - Prawo budowlane. Stadion piłkarski nie jest tym samym budynkiem ponieważ nie spełnia definicji budynku zawartej w 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie posiada bowiem wszystkich koniecznych elementów pozwalających uznać go za budynek. Przede wszystkim nie spełnia wymogów dachu, bowiem nie osłania ze wszystkich stron przed wpływami atmosferycznymi.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)