Zmiany w VAT

Zmiany w VAT

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w ustawie o VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w ustawie o VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w ustawie o VAT. Znowelizowane przepisy przewidują przywrócenie sankcji w wysokości 30%, a także wprowadzają sankcję w wysokości 20%, a nawet 100% za niewłaściwe rozliczenie VAT powodujące zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Dodatkowo naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali możliwość wykreślenia podatników z rejestru VAT bez ich uprzedniego powiadomienia. Rozszerzono również zakres weryfikacji przez organy podatkowe zasadności zwrotu podatku. Zaostrzeniu uległy też kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Aby sprostać wymogom wynikającym z nowych przepisów, podatnicy powinni przeprowadzić analizę dotychczasowego schematu działania oraz wdrożyć odpowiednie zmiany w sposobie prowadzenia rozliczeń podatkowych. W naszej ocenie wprowadzenie odpowiednich procedur pomoże podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji zarówno podatkowych, jak i karno-skarbowych.

Eksperci KPMG dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych oraz przedstawienie rozwiązań, które umożliwią ograniczenie ryzyk związanych ze znowelizowanymi przepisami.
 

Bądź z nami w kontakcie