TP Alert: Gwałtowny wzrost doszacowanych dochodów w efekcie kontroli cen transferowych

Gwałtowny wzrost doszacowanych dochodów

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów (MF) z grudnia 2015 roku, obserwujemy wzmożone zainteresowanie organów podatkowych weryfikacją cen transferowych, tj. cen stosowanych w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co więcej, działania kontrolujących stają się coraz skuteczniejsze.

Powiązane treści

Gwałtowny wzrost doszacowanych dochodów w efekcie kontroli cen transferowych

657 mln PLN doszacowanego dochodu w 2016 roku

Jak informuje Puls Biznesu (nr 28, 9 lutego 2017 roku), w wyniku działań kontrolujących w 2016 roku, na skutek kontroli w zakresie cen transferowych dochody podatników zostały skorygowane o kwotę 657,4 mln PLN, zaś straty zmniejszone o 458,6 mln PLN.

Zgodnie z wypowiedzią Marzeny Machowskiej-Kubik, zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w MF, przytoczoną we wspomnianej publikacji, w 60 proc. kontroli cen transferowych, w których dokonano ustaleń, firmy zdecydowały się skorygować deklaracje i nie odwoływać się od decyzji fiskusa.

Zwiększyła się także sama liczba kontroli. Jak podaje Puls Biznesu, w 2016 roku Urzędy Kontroli Skarbowej wszczęły blisko 500 kontroli z zakresu cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej i przeprowadziły 182 postępowania (wobec 134 rok wcześniej). Uwagę zwraca jednak przede wszystkim wzrost ich skuteczności – liczba zakończonych postępowań w zakresie samych tylko cen transferowych w porównaniu do 2015 roku wzrosła ponad dwukrotnie, zaś wysokość doszacowanego w ich rezultacie dochodu wzrosła niemal 23-krotnie.
 

75-procentowy wzrost ujawnionych uszczupleń w CIT

O skuteczności działań kontroli podatkowych oraz postępowań kontrolnych informował również Marian Banaś, Sekretarz Stanu w MF. Zgodnie z jego wypowiedzią w Sejmie z 9 lutego br., w 2016 roku odnotowany został znaczny wzrost ujawnionych uszczupleń w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 75 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Zdaniem szefa tworzonej Krajowej Administracji Skarbowej, było to efektem przede wszystkim zaangażowania kontroli skarbowej i Służby Celnej w przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i nadużywaniu stosowania cen transferowych.

Zapobieganie unikaniu opodatkowania, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania cen transferowych, wymienione było jako jeden z priorytetów już w Planie działalności Ministra Finansów na 2016 rok. Wpływ na wysoką skuteczność działań mogło mieć niewątpliwie utworzenie w ramach administracji podatkowej dedykowanych centrów kompetencyjnych, wyspecjalizowanych w obszarze cen transferowych, posiadających dostęp do odpowiednich narzędzi i specjalistycznych baz danych.

Nowe wymogi w zakresie cen transferowych w Polsce

Większa liczba i wyższa skuteczność kontroli w zakresie cen transferowych w Polsce wpisują się w ogólnoświatowy trend wzrostu zainteresowania problematyką rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obszar cen transferowych jest przedmiotem analiz podejmowanych m.in. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach inicjatywy BEPS (Base Erosion & Profit Shifting). Część z zaleceń wypracowanych przez OECD została już wdrożona do polskiego porządku prawnego. Od 1 stycznia 2017 roku dużym zmianom uległy obowiązki polskich podatników w odniesieniu do cen transferowych – rozszerzono m.in. zakres informacji przedstawianych w dokumentacji podatkowej, dodano obowiązek przygotowania analiz porównawczych oraz zwiększono liczbę deklaracji i oświadczeń składanych przez podatników w związku z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

W obliczu powyższego, podatnicy powinni uważnie śledzić zmiany zachodzące w obszarze cen transferowych, wdrożyć lub uporządkować politykę i procedury odnoszące się do transakcji wewnątrzgrupowych oraz zadbać o wypełnianie ciążących na nich obowiązków dokumentacyjnych.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do poruszanych powyżej kwestii.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)