Rewolucja robotów | Paweł Rychlik

Rewolucja robotów | Paweł Rychlik

Przebić się przez szum informacyjny i ustalić fakty

Powiązane treści

RPA (Robotic Process Automation), czyli robotyka wykorzystywana w automatyzacji procesów biznesowych, jest gorącym tematem, z którym wiążą się ogromne oczekiwania. Prace nad tym zagadnieniem nabierają tempa i stanowią zapowiedź powstania nowego ekosystemu, który doprowadzi do przekształcenia zarówno wykorzystywanych modeli biznesowych, jak i całych społeczeństw w XXI wieku. Integracja podstawowych zautomatyzowanych procesów biznesowych ze sztuczną inteligencją oraz narzędziami poznawczymi oznacza zmianę paradygmatu sposobu wykonywania pracy. Co prawda obecnie trudno wyobrazić sobie wykorzystanie na szeroką skalę robotów pełniących rolę doradców finansowych bądź osobistych asystentów, jednakże biorąc pod uwagę dynamiczne tempo rozwoju robotyzacji, możemy już wkrótce spodziewać się powstania nowych kategorii czynności, określanych mianem digital labour.

Wyniki badania przeprowadzonego przez KPMG są potwierdzeniem oczekiwań, że automatyzacja procesów z wykorzystaniem rozwiązań robotyzacji przyniesie znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa zarówno z perspektywy przekształcenia struktury zatrudnienia, jak również zmniejszenia kosztów. Uwalnianie pracowników od rutynowych/transakcyjnych zajęć umożliwi położenie większego nacisku na rozwój ról o charakterze strategicznym. Rewolucja poznawcza postępuje, jednakże wciąż należy pamiętać o występujących ograniczeniach będących efektem różnego stopnia dojrzałości rozwiązań technologicznych. Tylko rozsądna i rzetelna ocena realnych możliwości pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Ludzie są coraz bardziej podekscytowani automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów oraz tym, jak roboty zmienią świat. Możliwości są z pewnością bezprecedensowe. Jednakże dostrzegamy również, że postępująca ewolucja będzie dłuższa niż napływające z rynku sugestie i oczekiwania. Kluczem do podjęcia odpowiedzialnych i mądrych decyzji biznesowych jest zrozumienie różnorodnych rozwiązań robotyzacji, zarówno tych dostępnych obecnie, jak i pojawiających się na horyzoncie. Tylko wtedy można mówić o realistycznych rozważaniach dotyczących rzeczywistości oraz korzyściach, jakie może dostarczyć robotyzacja – mówi David Brown, Globalny Lider KPMG, Shared Services and Outsourcing Advisory Practice.

Już teraz niezbędna jest ocena potencjału zastosowania RPA w automatyzacji procesów biznesowych, mimo – a może właśnie, dlatego – że implementacja niektórych rodzajów rozwiązań wymaga więcej czasu. Technologie RPA możemy podzielić na trzy główne poziomy:

Poziomy technologii RPA

Źródło: KPMG 2Q15 Global Sourcing Advisory Pulse Survey, 2015

Podczas gdy zaawansowana automatyka i technologie poznawcze wciąż są na początku swojej drogi rozwoju, rozwiązania pozwalające na automatyzację procesów bazujących na regułach osiągnęły już znaczną stabilność i dojrzałość. Umożliwiają one nie tylko bezawaryjność realizacji procesów, ale również efektywne zarządzanie zasobem wirtualnej siły roboczej. Obecnie obserwujemy na świecie istotne inwestycje dotyczące robotyzacji prostych, rutynowych procesów, które dokonywane są przede wszystkim przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz centra BPO. Firmy te uznały, że cyfryzacja pracy pozwala nie tylko na poprawę efektywności, ale może stać się czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, związanej z długoterminową strategiczną transformacją cyfrową. Cyfrowa rewolucja dociera również do Polski, gdzie realizowane są właśnie pierwsze robotyzacje procesów, a kolejne przedsiębiorstwa prowadzą zaawansowane przygotowania i analizy przedwdrożeniowe.

Obecna współpraca z klientami w zakresie Robotic Process Automation w Polsce koncentruje się na: selekcji procesów z wykorzystaniem dedykowanej metodyki, realizacji proof of concept w środowisku klienta, przygotowaniu business case, który najczęściej pokazuje możliwości osiągnięcia zwrotu z inwestycji w RPA w okresie od 12 do 18 miesięcy, budowaniu robotów w dedykowanej technologii i wsparcia klientów w zakresie tworzenia centrum kompetencji. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie praktycznym aspektem wdrożeń RPA w różnych obszarach firm – komentuje Piotr Siciak, Dyrektor w Management Consulting KPMG, Lider zespołu Robotic Process Automation w Polsce.

Na drodze do pełnej cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wyzwaniem oddzielenia faktów od szumu informacyjnego powstałego wokół zagadnień cyfryzacji pracy, odpowiedniego zaplanowania transformacji zarówno w zakresie procesów IT, jak i procesów biznesowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Rewolucja postępuje, a firmy, które nie będą na nią przygotowane, pozostaną w tyle.

Badania KPMG pokazują, że upowszechnienie powyższych rozwiązań może zająć od trzech do pięciu lat. Warunkiem skutecznego wdrożenia robotyzacji jest rozpoznanie i zrozumienie długoterminowego potencjału, a także ewentualnych przeszkód.

Respondenci badania wskazali również szereg potencjalnych wyzwań dla wdrożenia RPA, takich jak:

  • duży stopień niespójności oraz brak standaryzacji procesów biznesowych;
  • brak odpowiedniego doświadczenia u dostawców rozwiązań RPA;
  • brak budżetu/finansowania;
  • brak jednoznacznego uzasadnienia biznesowego;
  • niewystarczające umiejętności/brak doświadczenia w standaryzacji procesów biznesowych;
  • niechęć do zmian w strukturze zatrudnienia.

W związku ze wzrostem doświadczenia dostawców, rozwojem technologii i spadkiem jej kosztów część powyższych czynników traci i będzie traciła na znaczeniu. Analizy dokonywane przed transformacją procesów powinny uwzględniać wspomniane trendy.

Kolejnym wynikiem badania przeprowadzonego przez KPMG jest określenie poziomu zapotrzebowania na stosowanie rozwiązań robotyzacji. Zdaniem respondentów w najbliższych trzech latach widoczny będzie znaczący wzrost popytu na rozwiązania automatyzacji.
 

Zapotrzebowanie na robotyzację z perspektywy procesowej

Źródło: KPMG 2Q15 Global Sourcing Advisory Pulse Survey, 2015

Przełoży się to na duże zmiany w zapotrzebowaniu na określone stanowiska/umiejętności oraz w odpowiadających im kosztach. Praca ludzka w coraz większym stopniu łączyć się będzie z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wdrożenie narzędzi RPA z poziomu 1 może wyeliminować od 60% do 80% pracy manualnej z zakresu prostych zadań biznesowych, natomiast pojawienie się rozwiązań z poziomu 3 może zapewnić dalszą redukcją o około 40% – 75% pozostałych funkcji/czynności manualnych. Nie ma wątpliwości, że rozwój robotyzacji największy wpływ wywrze na sektorze outsourcingu, głównie w zakresie usług IT oraz obsługi procesów biznesowych. Uwolnienie pracowników od rutynowej pracy manualnej stworzy możliwość do reinwestowania zaoszczędzonego kapitału oraz zwiększy zapotrzebowanie na role strategiczne i kreatywne. Organizacje będą mogły lepiej zarządzać zasobami pracy oraz rozwiązywać problemy niedoborów siły roboczej poprzez przekwalifikowanie pracowników. Może stworzyć to przewagę w obszarze pozyskiwania talentów i poszerzania kapitału wiedzy.

Pomimo oczywistego faktu istnienia luki między oczekiwaniami a rzeczywistością nie można ignorować kierunku, w którym zmierza fala innowacji. Liderzy rozwoju, opracowując plany robotyzacji, identyfikują obszary funkcjonalne o wysokiej podatności na zmiany, a także zapewniające potencjał do osiągnięcia oszczędności oraz korzyści o wymiarze strategicznym. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, że automatyzacja procesów biznesowych nie jest małą zmianą w obszarze IT, ale ewolucją obejmującą całą organizację.

Paweł Rychlik, Paweł Kade

Na podstawie artykułu „Robotic Revolution –separating hype from reality Key Findings from KPMG’s 2Q15 Global Sourcing Advisory Pulse Survey.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)