close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.12.2016 - 02.01.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.12.2016 - 02.01.2017

Jest 2 stycznia 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 27.12.2016 - 02.01.2017

VAT: Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

14 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Ustawa „uszczelniająca” przewiduje, m.in., powrót sankcji w VAT, szczegółową weryfikację nowo rejestrowanych podatników, obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej oraz zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już od 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja przewiduje m.in. powrót sankcji zlikwidowanej w 2008 r. oraz wprowadza nowe dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% za wystawianie tzw. „pustych faktur”.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

PIT: Nowa kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia br. zaczęła obowiązywać nowa wysokość kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie w 2017 r. do 6,6 tys. zł, w przypadku dochodów od 6 600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Natomiast dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 3 091 zł. Według poprawek dla osób o dochodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.

Ochrona interesów podatnika: Rozporządzenie w sprawie portalu podatkowego

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, zmiany obejmują przede wszystkim dostosowanie do unijnych przepisów tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WEi ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także wprowadzają większy zakres możliwości korzystania z portalu. Nowe przepisy wejdą w życie co do zasady z dniem 1 marca 2017 r.

CIT: Niższa stawka CIT

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą stosować obniżoną z 19 proc. do 15 proc. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Ulgi i dotacje: Ułatwienia dla prowadzących działalność badawczo – rozwojową

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza od 1 stycznia 2017 r. ułatwienia podatkowe dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie ze zmianami, zwiększeniu uległa kwota kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podatku. Przewidywane odliczenie dla sektora MŚP może wynieść nawet 50 proc., zaś duzi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością B+R. Ponadto ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność B+R.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)