close
Share with your friends

Ograniczenia dla supermarketów – projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Ograniczenia dla supermarketów

W sejmie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Z założenia ww. Ustawa służyć ma rozwiązaniu problemów rolników, którzy mogą znajdywać się w niekorzystnej sytuacji kontraktowej. Niewątpliwie, projektowana Ustawa może negatywnie wpłynąć na handel wprowadzając jego kolejne ograniczenia.

Kontakt

Powiązane treści

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi określać ma zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów. Ustawa – zgodnie z brzmieniem projektu - miałaby mieć zastosowanie do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych (z wyłączeniem dostaw bezpośrednich) zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami, jeżeli łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekracza 50 tys. zł oraz jeżeli obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę polegającą na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej (lub grupy kapitałowej do której należy), w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekracza 100 mln zł.

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w projekcie ww. Ustawy polegać ma w szczególności na:

  1. nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
  2. przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
  3. uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  4. nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Kara za choćby nieumyślne naruszenie zakazu wykorzystywana przewagi kontraktowej sięgać może maksymalnie 3% rocznego obrotu ukaranego przedsiębiorcy. Dodatkowo Ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro w przypadku utrudniania kontroli czy nieudzielania informacji.

Projekt Ustawy ma również przysłużyć się wyeliminowaniu praktyki pobierania opłat półkowych. Jednym z założeń nowej ustawy jest między innymi właśnie zapobieżenie stosowania przez sklepy wielkopowierzchniowe, nierównoprawnych warunków umów, które polegać mogą m.in. na pobieraniu opłat za powierzchnię ekspozycyjną i sprzedażową, opłat za usługi reklamowe, opłat za przeprowadzenie akcji okolicznościowej, opłat za przekazywanie informacji o sprzedaży wyrobów w poszczególnych placówkach handlowych, opłat z tytułu otwarcia nowej placówki nabywcy, za brak zwrotów produktów, za koszty utylizacji produktów, upusty do publikowanych katalogów, upusty zakupowe czy upusty promocyjne, etc.

Projekt Ustawy z niepokojem przyjęli przedstawiciele branży handlowej. Głównym zarzutem skierowanym w stronę projektu, jest posługiwanie się klauzulami generalnymi, które trudno zinterpretować, przy jednoczesnej bardzo rygorystycznej odpowiedzialności nabywców produktów.

Autor
Michał Wołoszczuk
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)