Nowoczesny CFO

Nowoczesny CFO

Czego biznes oczekuje od funkcji finansowej i jej lidera – Nowoczesnego CFO?

Czego biznes oczekuje od funkcji finansowej i jej lidera – Nowoczesnego CFO?

Nowoczesny CFO

Światowe trendy i globalizacja funkcji finansowych, a także rosnąca potrzeba nowoczesnych rozwiązań dla dynamicznego świata biznesu sprawiają, że rola dyrektora finansowego zmienia się! Czego biznes oczekuje od funkcji finansowej i jej lidera – Nowoczesnego CFO? 30% badanych dyrektorów zarządzających uważa, że ich dyrektorzy finansowi nie rozumieją lub nie wspierają ich w zarządzaniu biznesem. Podkreślają również, że zbyt wielu dyrektorów finansowych przyjmuje rolę „sponsora zmiany” aniżeli „lidera zmiany”. Chcą lidera, który aktywnie przeprowadza organizację przez zmianę umiejętnie zarządzając oczekiwaniami biznesu, tworząc jednocześnie kulturę ciągłych usprawnień w organizacji. W opinii 61% dyrektorów zarządzających, wszystkie czynniki i wyzwania, zarówno wewnątrz organizacji jak i te zewnętrzne, na które organizacja nie ma wpływu (np. zmiany w przepisach i regulacjach), mogą zostać przemodelowane na istotne czynniki dla budowy przewagi konkurencyjnej organizacji. 85% dyrektorów zarządzających najbardziej rentownymi przedsiębiorstwami twierdzi natomiast, że ich dyrektor finansowy odgrywa strategiczną rolę w tworzeniu inteligentnych narzędzi analitycznych i zestawów informacji finansowej umacniając w ten sposób długoterminowy efektywny wzrost przedsiębiorstwa. Największa ilość badanych dyrektorów zarządzających, bo aż 97% uważa, że dla nowoczesnego CFO równie istotnym czynnikiem, aby z sukcesem zbudować nowoczesny zespół finansowy, powinien być styl zarządzania talentem.

Bądź z nami w kontakcie