close
Share with your friends

Nowa ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT za 2016 r.

Ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT za 2016

W rocznej deklaracji podatku dochodowego za 2016 r., przedsiębiorcy mają możliwość po raz pierwszy rozliczyć nową ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Nowa ulga podatkowa na B+R w rocznym rozliczeniu CIT za 2016 r.

Korzyści z ulgi

Koszty poniesione w 2016 roku na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty.

Nowa ulga B+R umożliwia (w uproszczeniu) uwzględnienie w kalkulacji podatku dochodowego:

 • 130 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (150 proc. od 2017 roku),
 • 110 proc. (130 proc. od 2017 r.) dla dużych przedsiębiorców lub 120 proc. (150 proc. od 2017 r.) dla MŚP innych kosztów kwalifikowanych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi (w tym odpisów amortyzacyjnych).
   

Przykładowa premia podatkowa

(tabela 1)

Przykładowa premia podatkowa

Szeroki zakres odliczenia

Prace B+R są to szeroko rozumiane czynności związane z opracowywaniem ulepszonych lub nowych technologii/procesów/produktów.

Z nowej ulgi na B+R przedsiębiorcy mogą powszechnie korzystać gdyż:

 • nie ma konieczności posiadania wyodrębnionego działu B+R,
 • każda branża kwalifikuje się do ulgi (IT, spożywcza, produkcyjna, chemiczna, farmaceutyczna, usługowa, itd.),
 • nie ma kryteriów wyboru projektów – wystarczy, że przedsiębiorca prowadzi prace B+R,
 • nie ma – jak w przypadku grantów – wymogu stworzenia rozwiązania przełomowego w skali świata lub Europy – wystarczy innowacyjność na skalę przedsiębiorstwa,
 • ulgą obejmuje się kumulatywnie wszystkie koszty poniesione w danym roku na czynności B+R,
 • ulgę można łączyć z dotacjami,
 • zamiar skorzystania z ulgi czy rozpoznania w niej konkretnych kosztów nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia w ciągu roku (jak to jest przy dotacjach),
 • do ulgi kwalifikują się także koszty projektów, które nie zakończyły się sukcesem.

Rozliczenie nowej ulgi

Nową ulgę B+R rozlicza się w zeznaniu rocznym CIT, do którego dołącza się nowy załącznik CIT-BR.

Jak możemy pomóc?

Zespół Ulg i Dotacji KPMG jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. To eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na B+R na świecie.

Oferujemy w pełni kompleksowe podejście umożliwiające przedsiębiorstwom skorzystanie z nowej ulgi na B+R:

 • zmapujemy czynności i koszty kwalifikujące się do odliczenia,
 • pomożemy w rachunkowym wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych,
 • obliczymy wysokość ulgi i pomożemy w wypełnieniu deklaracji,
 • w razie potrzeby pomożemy w dostosowaniu przedsiębiorstwa organizacyjno-prawnie i rachunkowo do efektywnego wykorzystania ulgi.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na projekty B+R oraz współpraca z ekspertami naukowo-technicznymi daje naszym klientom komfort w zakresie efektywnego i zarazem bezpiecznego odliczenia ulgi na B+R.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)