Blockchain accelerates insurance transformation

Blockchain accelerates insurance transformation

Ostatnimi czasy, technologia blockchain cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestują w nią duże firmy ubezpieczeniowe, wokół niej tworzą się konsorcja, a inwestorzy lokują w niej swój kapitał. Mimo, iż technologia blockchain jest dopiero we wczesnej fazie rozwoju, z całą pewnością można już stwierdzić, że w przyszłości będzie ona stanowić znaczą komercyjną i ekonomiczną wartość dla całego przemysłu.

Powiązane treści

Circuit board

Obietnica blockchain

Blockchain jest stałym i niezmiennym zapisem transakcji w obrębie sieci. Jego podstawę stanowią cyfrowe księgi, które dystrybuowane są pośród wszystkich użytkowników sieci, aby posłużyć jako wspólne „źródło prawdy”. W czasie przeprowadzania transakcji, jest ona sekwencyjnie rejestrowana w cyfrowej księdze, następnie zapisy te łączą się w jeden spójny blockchain.

Jako, że system polega na odwołaniu się do innych kryptograficznie zabezpieczonych bloków, niemalże niemożliwe wydaję się jego sfałszowanie. Większość obserwatorów uważa, że system ten, w porównaniu do tradycyjnego podejścia dzielenia się danymi w ramach łańcucha wartości lub nawet w obrębie jednego przedsiębiorstwa, jest niezwykle wiarygodny i przejrzysty dla korzystającego.

Możemy zaobserwować jak jedne z najbardziej proaktywnych firm ubezpieczeniowych zaczynają korzystać z technologii blockchain, w celu przyspieszania procesu związanego z wejściem do świata, w którym prym wiedzie „przemysł 4.0”. Dostrzegają oni dodatkowe korzyści nadchodzące wraz z uczestnictwem w poszerzaniu eko-systemowych usług finansowych. Blockchain postrzegany jest przez wielu jako szansa na poprawę efektywności, obniżenie kosztów przetwarzania danej transakcji, zwiększenie satysfakcji klienta, poprawę jakości danych, zwiększenie wewnętrznego zaufania i wiarygodności wsparcia zewnętrznego.

Blockchain może pomóc firmom ubezpieczeniowym zwiększyć swoją wartość poprzez:

  • Bardziej efektywne procesy,
  • Poprawę zarządzania cenami i ryzykiem,
  • Zwiększone zaufanie oparte na dużym doświadczeniu,
  • Popyt na nowe produkty i usługi ubezpieczeniowe,
  • Korzystanie z nowych, „inteligentnych” modeli umów.

Należy zauważyć, że technologia blockchain może potencjalnie zakłócać istniejące modele biznesowe, eliminując potrzebę pośredników. Jednakże nawet obecnie, wpływ obligacji na rynku reasekuracji ma nieoczekiwane konsekwencje dla bezpośrednich ubezpieczycieli.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)