Planowane zmiany w sposobie oznakowania i eksponowania produktów rolnych na sklepowych półkach

Zmiany w eksponowaniu produktów na sklepowych półkach

Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało rozpoczęcie prac nad przepisami regulującymi sposób eksponowania produktów rolnych o ponadstandardowej jakości. Nowe przepisy miałyby nakazywać sklepom odrębne eksponowanie produktów rolnych na sklepowych półkach.

Powiązane treści

Prace mogą również objąć używanie znaku PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność. Możliwość używania ww. oznaczenia wynika z założeń programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność, którego celem jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Artykuły rolno-spożywcze charakteryzujące się specyficznymi cechami jakości handlowej lub wymaganiami jakości handlowej, w szczególności w zakresie sposobu produkcji, składu lub właściwości organoleptycznych, mogą być oznakowane znakiem jakości. Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest wyłącznie wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

Planowane prace mają także dotyczyć kwestii oznakowania produktów żywnościowych, w zakresie oznaczenia kraju pochodzenia produktu.

Jak jest obecnie?

Warto wspomnieć, iż od 2017 r., zgodnie z Ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, artykuły rolno-spożywcze mogą zawierać etykietę „Produkt polski” jeżeli ich produkcja podstawowa (w rozumieniu właściwych przepisów) odbyła się na terytorium RP. Informacja ta może mieć przy tym formę znaku graficznego, którego wzór określa właściwe rozporządzenie. Umieszczenie informacji „Produkt Polski” na mięsie jest możliwe jeżeli zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium RP oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium RP, zaś w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso - jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium RP. Oznakowaniem informacją „Produkt Polski” artykułów rolno-spożywczych będących produktami przetworzonymi, wymaga spełnienia dodatkowy kryteriów odnośnie ich składu. Ww. ustawa przewiduje szereg innych obowiązków w zakresie oznakowania, m.in. zakłada, iż:

  • oznakowanie artykułów rolno-spożywczych zawiera w szczególności nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu oraz inne dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych.
  • na artykułach musi znajdować się nadawany przez producenta widoczny, czytelny i nieusuwalny kod identyfikacyjny partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej.

Zasady znakowania żywności reguluje ponadto również w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wśród podstawowych obowiązków, jest obowiązek oznakowania środków spożywczych w języku polskim (dodatkowo może być podane oznakowanie w innych językach), zaś szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów, takich jak np. żywności genetycznie zmodyfikowana, czy żywność ekologiczna, znajdują się w rozporządzeniach wykonawczych.
 

Możliwe skutki – osobne półki?

Nowe przepisy, zapowiadane przez Ministerstwo, mogą wpłynąć na sposoby ekspozycji produktów w sklepach. Pozostaje czekać na projekty ustaw w tym zakresie, o czym będziemy informować.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)