Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT | KPMG | PL
close
Share with your friends

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. I FSK 1767/14 na skutek cofnięcia skargi kasacyjnej umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie wyroku WSA w Warszawie odnoszącego się do zakresu zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Powiązane treści

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Pozytywny dla podatników wyrok WSA w Warszawie

W związku z powyższym, pragniemy poinformować, że uprawomocnieniu podlega skarżony wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. III SA/Wa 3187/13), w którym rozstrzygano kwestię rozumienia pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego użytego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług.

W powyższym wyroku Sąd stanął na stanowisku, zgodnie z którym pojęcie to należy rozumieć zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, tj. jako wykonywanie przez pośrednika czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, a nie tylko działań zmierzających do zawarcia umowy (por. orzecznictwo TSUE).

Powyższe stanowi bardzo ważny głos w dyskusji dotyczącej zakresu zastosowania zwolnienia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego z podatku VAT i stanowi kolejne potwierdzenie podejścia, zgodnie z którym obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania również korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Pragniemy wskazać, że przedmiotowa kwestia jest objęta naszym monitoringiem i będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych rozstrzygnięciach sądowo-administracyjnych.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij