close
Share with your friends

Video | Infografika - Zmiany w obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych od 01.2017 r.

Video | Infografika - Dokumentacja cen transferowych

Przejawem zwiększonej istotności cen transferowych może być m.in. proces dostosowania polskich przepisów do standardów ogólnoświatowych w wyniku którego począwszy od 1 stycznia 2017 r. diametralnej zmianie ulega zakres informacji przekazywanej przez podatników w ramach przygotowywanej dokumentacji cen transferowych.