close
Share with your friends

Frontiers in tax. Polish edition – grudzień 2016

Frontiers in tax. Polish edition – grudzień 2016

Najnowszy numer Frontiers in tax został przygotowany pod kierownictwem Andrzeja Marczaka i zawiera szereg ciekawych artykułów w obszarze podatku PIT. Autorzy przedstawiają m.in. nową definicję dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Polski oraz analizę w zakresie motywacyjnych planów wynagradzania pracowników opartych na akcjach bądź opcjach na akcje. W grudniowym wydaniu zaprezentowane zostały również skutki w podatku PIT zwolnienia z długu i umorzenia wierzytelności.

Powiązane treści

Frontiers in tax. Polish edition – grudzień 2016

W numerze:

  • Doprecyzowanie katalogu dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium RP
  • Motywacyjne plany wynagradzania pracowników w kontekście PIT
  • Opodatkowanie osoby fizycznej jako beneficjenta trustu
  • Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a wydatki na paliwo
  • Skutki zwolnienia z długu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)