Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych - Transfer Pricing Reviewer

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych - TPR

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych.

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie TP.

W ostatnim czasie polski rząd aktywnie podejmował szereg działań, które miały na celu implementację rozwiązań zawartych w projekcie BEPS do polskiego porządku prawnego. W rezultacie, polskie organy podatkowe dysponują stale powiększającą się ilością środków umożliwiających szczegółowe badanie kwestii związanych z opodatkowaniem międzynarodowych transakcji.

Transfer Pricing Reviewer wychodzi temu naprzeciw. To autorskie narzędzie KPMG wspierające identyfikację obowiązków dokumentacyjnych oraz podstawowych ryzyk podatkowych, powstałych z uwagi na nowe przepisy z zakresu cen transferowych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nasze narzędzie nie wymaga udzielenia odpowiedzi na szereg pytań – Twoje podstawowe obowiązki dokumentacyjne zostaną określone wyłącznie na podstawie osiąganych przychodów i kosztów.

Zmieniająca się rzeczywistość podatkowa jeszcze przez długi czas będzie stanowić duże wyzwanie dla wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. Transfer Pricing Reviewer został stworzony, aby ułatwić podatnikom dostosowanie się do zmian bez narażania ich działalności na zakłócenia oraz niepotrzebne koszty.

 

DATA POWIĄZANE ALERTY PODATKOWE Z ZAKRESU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
20.03.2019 Czy definicje i pojęcia w zakresie cen transferowych pomogą podatnikom?
30.08.2016 Ceny transferowe przedmiotem coraz większego zainteresowania administracji podatkowej
22.08.2016 Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w I połowie 2016 r.
10.08.2016 Cash-pooling formą pożyczki w ocenie sądów administracyjnych
09.06.2016 Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
01.03.2016 Ceny transferowe oczami Ministerstwa Finansów
03.02.2016 Zmiany w przepisach TP w wybranych krajach – raportowanie Country-by-Country
28.12.2015 Ceny transferowe priorytetem Ministerstwa Finansów na 2016 r.

Bądź z nami w kontakcie