Biblioteka zakupów strategicznych

Biblioteka zakupów strategicznych

Artykuły, badania i analizy poruszające tematykę zakupów strategicznych.

Artykuły, badania i analizy poruszające tematykę zakupów strategicznych.

Artykuły:

2016.06.10

Strategiczna rola działu zakupów w organizacjach | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Coraz więcej spółek w branży handlowej analizuje dziś, w jaki sposób zarządzać zakupami pośrednimi, czyli usługami i grupami asortymentowymi, umożliwiającymi poprawne funkcjonowanie organizacji. Sprawnie opanowały one prowadzenie zakupów towarów handlowych, a także zbudowały duże i profesjonalne działy kupieckie, które w oparciu o badania konsumenckie, trendy rynkowe, systemy monitorowania aktywności promocyjnych oraz szereg innych narzędzi, prowadzą świadomą i efektywną politykę zakupową. Jednak w przypadku takich kosztów jak wydatki na usługi transportowe, opakowania, umeblowanie sklepów czy media (tzw. zakupy pośrednie), stanowiące istotne wydatki w kosztach operacyjnych spółek handlowych, do tej pory zakupy często prowadzone były bez wsparcia analitycznego i jasno określonej strategii. Dopiero od niedawna rozpoczęto świadomą transformację funkcji zakupów pośrednich i wprowadzanie działań optymalizacyjnych.

2016.08.04

4 KROKI do rozwoju organizacji zakupowych | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Jednostki zakupowe w Polsce przechodzą proces złożonej transformacji, która stopniowo przedefiniowuje ich rolę w przedsiębiorstwie. Z funkcji polegającej na administracyjnej realizacji zamówień obszar zakupów staje się jednym z kluczowych elementów firmy, wspierającym jej rozwój strategiczny.
Takie wnioski płyną z badania jednostek zakupowych, przeprowadzonego przez KPMG w Polsce. Średnia ocena, jaką uzyskały polskie organizacje poddane badaniu, odpowiadała etapowi, w którym jednostka zakupowa rozpoczyna strategiczne zarządzenie obszarem i realizację synergii procesowo-kosztowych.

2016.01.03

Transformacja funkcji zakupowej w polskich organizacjach trwa | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

W 1983 roku Peter Kraljic na łamach „Harvard Business Review" po raz pierwszy zwrócił uwagę na wartość płynącą z zarządzania funkcją zakupową. Stwierdził, że rynkowe wahania cen oraz wyczerpujące się zasoby naturalne wpływają na jej niską efektywność i wezwał do zmiany, której celem miała być transformacja działów zakupowych aż do osiągnięcia poziomu strategicznego zarządzania dostawami. Czy trzy dekady później polski biznes zrozumiał wartość zaproponowanej przez Kraljica zmiany? Choć w wielu polskich organizacjach funkcja zakupowa faktycznie się przeobraża, ciągle 75% firm znajduje się na niezbyt zaawansowanym etapie zmian, a czynności strategiczne, wdrażanie wsparcia systemowego czy zarządzanie przez cele biznesowe praktykują tylko nieliczne.

2017.01.10

Jak mierzyć efektywność funkcji zakupów? | Katarzyna Cichoń

Według wyników badania KPMG tylko 27% zarządzających spółkami dostrzega strategiczną rolę funkcji zakupów. Jednym z powodów jest wyzwanie wielu organizacji dotyczące właściwego opomiarowania efektów pracy obszaru zakupów. Narzędziem rozwiązującym ten problem jest controlling zakupowy tj. przemyślana i adresująca różne perspektywy organizacyjne, metodyka pomiaru efektów pracy funkcji zakupów. Ważne jest też, żeby controlling umożliwiał definiowanie celów funkcji zakupowej, bieżące monitorowanie oraz komunikowanie wyników, zgodnie z potrzebami i możliwościami wynikającymi z poziomu dojrzałości organizacji zakupowej.

2017.02.01

Transformacja organizacji zakupowych trwa | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Polskie organizacje stopniowo odchodzą od czysto transakcyjnego podejścia do realizacji zamówień na rzecz działań mających na celu budowanie partnerstw strategicznych i generowania wartości dodanej poprzez jednostki zakupowe (artykuł ukazał się dwumiesięczniku "Zamawiający" Numer 15, styczeń - luty 2016 r.).

2017.02.17

Jak efektywnie zarządzać zakupami? | Katarzyna Cichoń

Firmowe działy zakupów są postrzegane przez wewnętrznych interesariuszy najczęściej jako jednostki organizacyjne, które potrafią optymalnie dobrać dostawców, a ich wartość dodana wynika z przełożenia uzyskiwanych efektów na ograniczenie kosztów. Jednak analiza praktyki biznesowej w sferze zakupów pozwala stwierdzić, że funkcje zakupowe w przedsiębiorstwach ulegają daleko idącym zmianom. Badania prowadzone podczas spotkań Forum Zakupów Strategicznych współorganizowanego przez KPMG pozwalają stwierdzić, że dobiega końca era, w której wartość wnoszoną przez funkcję zakupową wyrażają wyłącznie oszczędności kosztowe.

 

Bądź z nami w kontakcie