Zakupy strategiczne

Zakupy strategiczne

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

Rola obszaru zakupów w organizacjach ewoluuje wraz z widoczną na polskim rynku transformacją zakupową jednostek. Biura przetargów odpowiedzialne za kompletowanie dokumentacji przetargowej oraz za zgodność procesu zakupowego z obowiązującymi regulacjami stopniowo zwiększają swoją rolę, wspierając czynności strategiczne procesu zakupowego, a docelowo pełniąc rolę partnera biznesowego dla pozostałych funkcji w organizacji.

Nowym potencjałem rozwoju funkcji zakupowych jest aktywne zaangażowanie w pozyskiwanie innowacji. Aż 59% organizacji zakupowych chce je wypracowywać wspólnie z dostawcami. Proces ten ułatwiają programy rozwoju dostawców, które aktualnie posiada zaledwie 15% firm w Polsce.

Przygotowanie funkcji zakupowej do aktywnego pozyskiwania innowacji wymaga zmiany nie tylko modelu operacyjnego działów zakupów, ale też modelu kompetencyjnego ich pracowników. Wśród ról, których będzie wymagała organizacja zakupowa przyszłości dominuje wewnętrzny konsultant (74%), mediator zarządzający relacjami (60%) i coach dla dostawców (53%). Żadna z powyższych ról nie jest tradycyjną funkcją aktualnego kupca, czy menedżera kategorii, co podkreśla tylko potrzebę dalszych transformacji w kierunku zakupów strategicznych.

Bądź z nami w kontakcie