close
Share with your friends

Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu | Michał Wołoszczuk

Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu

Każdy z nas wielokrotnie nawet w ciągu tygodnia korzysta z parkingu przed supermarketem lub na terenie centrum handlowego. Poruszanie się po takim parkingu nie dla każdego jest proste, dotyczy to przede wszystkim pierwszej wizyty.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

Kierowcy nie widzą znaków umieszczonych w mało widocznych miejscach (często pod sufitem), a nawet gdy je widzą to ignorują je desperacko szukając wolnych miejsc. Często też jadą pod prąd szukając krótszej drogi do zjazdu z wyższego piętra. Jaki jest zatem status takiego parkingu.

Po pierwsze, parking nie ma statusu drogi publicznej. W konsekwencji przepisy o ruchu drogowym obowiązują tylko w określonych wypadkach. Po drugie, na terenie parkingu zazwyczaj obowiązują zasady ruchu ustalone regułami i znakami zarządcy. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi samodzielnie ustalają organizację ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ww. ustawy i jej przepisów wykonawczych.

Mimo, że nie mamy do czynienia z drogą publiczną, w zakresie obowiązujących regulacji, możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. Pierwsza z nich, będzie miała miejsce, gdy zarządca parkingu nie podjął żadnych działań regulujących status w stosunku do terenu, druga zaś, gdy parking uzyskał status strefy ruchu (możliwe wskutek zgłoszenia na podstawie przepisów Prawa drogowego).
W pierwszej sytuacji zarządca ustawił znaki i tylko one regulują zasady ruchu, porządek i tym samym odpowiedzialność uczestników ruchu względem siebie. Najczęstszymi zasadami są reguła prawej strony i pierwszeństwo pieszego. Wśród znaków prym wiodą znak ustąp pierwszeństwa i zakaz skrętu, a także znaki porządkowe jak zakaz zatrzymywania plus ostrzeżenie o usunięciu pojazdu na koszt właściciela, parking tylko dla klientów wraz z informacją o odpłatności postoju czy zakaz wjazdu samochodem z instalacją LPG.

Druga sytuacja, polega na ustanowieniu strefy ruchu, którą jest obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Dla użytkowników parkingu ważnym jest, że na terenie strefy ruchu panują takie same zasady jak na drodze publicznej, co dla uczestników ruchu – kierowców i pieszych (sic!) - oznacza nakaz stosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Nadal obowiązują jednak znaki ustanowione przez zarządcę terenu (w zgodzie z rozporządzeniem ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych) czyli np. droga podporządkowana czy ograniczenie prędkości do 20 km/h (zamiast ustawowego 50 km/h).

Odrębne zasady stosowane w wyznaczonej strefie ruchu
Naruszenie znaków na drodze wewnętrznej jest złamaniem regulaminu (z określonymi tam sankcjami), zaś w strefie ruchu staje się takie naruszenie wykroczeniem i tym samym może podlegać karze. Gwoli przykładu na terenie strefy policja interweniuje tylko, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (wypadek z udziałem rannych) i w sytuacji gdy wynika to z istniejącego oznakowania, ale także gdy doszło do złamania innych przepisów (np. jazda pod wpływem alkoholu). Za jazdę bez świateł lub pasów nie może jednak ukarać. Zaś w strefie ruchu Policja może ukarać kierowcę za każde przewinienie w tym np. przekroczenie prędkości, czy rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy. Odmienne zasady dotyczą także pieszych. Na drodze wewnętrznej poruszają się w sposób opisany przez znaki co często oznacza brak zasad i dużą swobodę poruszania się pieszych (mówimy najczęściej o dużym powierzchniowo utwardzonym placu z wyznaczonymi miejscami dla samochodów). W strefie ruchu piesi poruszać się mogą tylko po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Reasumując, ustanawiając strefę porządkujemy ruch i pośrednio decydujemy o „kompetencjach” służb porządkowych, ale odbieramy pieszym swobodę. Warto jednak mieć na uwadze ich bezpieczeństwo, które także bez ustanowionej strefy ruchu powinno być wyznaczone „strefami poruszania się pieszych – pasy, ciągi piesze, itd”.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)