Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu | Michał Wołoszczuk

Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu

Każdy z nas wielokrotnie nawet w ciągu tygodnia korzysta z parkingu przed supermarketem lub na terenie centrum handlowego. Poruszanie się po takim parkingu nie dla każdego jest proste, dotyczy to przede wszystkim pierwszej wizyty.

Kontakt

Adres e-mail

Powiązane treści

Kierowcy nie widzą znaków umieszczonych w mało widocznych miejscach (często pod sufitem), a nawet gdy je widzą to ignorują je desperacko szukając wolnych miejsc. Często też jadą pod prąd szukając krótszej drogi do zjazdu z wyższego piętra. Jaki jest zatem status takiego parkingu.

Po pierwsze, parking nie ma statusu drogi publicznej. W konsekwencji przepisy o ruchu drogowym obowiązują tylko w określonych wypadkach. Po drugie, na terenie parkingu zazwyczaj obowiązują zasady ruchu ustalone regułami i znakami zarządcy. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi samodzielnie ustalają organizację ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ww. ustawy i jej przepisów wykonawczych.

Mimo, że nie mamy do czynienia z drogą publiczną, w zakresie obowiązujących regulacji, możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. Pierwsza z nich, będzie miała miejsce, gdy zarządca parkingu nie podjął żadnych działań regulujących status w stosunku do terenu, druga zaś, gdy parking uzyskał status strefy ruchu (możliwe wskutek zgłoszenia na podstawie przepisów Prawa drogowego).
W pierwszej sytuacji zarządca ustawił znaki i tylko one regulują zasady ruchu, porządek i tym samym odpowiedzialność uczestników ruchu względem siebie. Najczęstszymi zasadami są reguła prawej strony i pierwszeństwo pieszego. Wśród znaków prym wiodą znak ustąp pierwszeństwa i zakaz skrętu, a także znaki porządkowe jak zakaz zatrzymywania plus ostrzeżenie o usunięciu pojazdu na koszt właściciela, parking tylko dla klientów wraz z informacją o odpłatności postoju czy zakaz wjazdu samochodem z instalacją LPG.

Druga sytuacja, polega na ustanowieniu strefy ruchu, którą jest obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Dla użytkowników parkingu ważnym jest, że na terenie strefy ruchu panują takie same zasady jak na drodze publicznej, co dla uczestników ruchu – kierowców i pieszych (sic!) - oznacza nakaz stosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Nadal obowiązują jednak znaki ustanowione przez zarządcę terenu (w zgodzie z rozporządzeniem ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych) czyli np. droga podporządkowana czy ograniczenie prędkości do 20 km/h (zamiast ustawowego 50 km/h).

Odrębne zasady stosowane w wyznaczonej strefie ruchu
Naruszenie znaków na drodze wewnętrznej jest złamaniem regulaminu (z określonymi tam sankcjami), zaś w strefie ruchu staje się takie naruszenie wykroczeniem i tym samym może podlegać karze. Gwoli przykładu na terenie strefy policja interweniuje tylko, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (wypadek z udziałem rannych) i w sytuacji gdy wynika to z istniejącego oznakowania, ale także gdy doszło do złamania innych przepisów (np. jazda pod wpływem alkoholu). Za jazdę bez świateł lub pasów nie może jednak ukarać. Zaś w strefie ruchu Policja może ukarać kierowcę za każde przewinienie w tym np. przekroczenie prędkości, czy rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy. Odmienne zasady dotyczą także pieszych. Na drodze wewnętrznej poruszają się w sposób opisany przez znaki co często oznacza brak zasad i dużą swobodę poruszania się pieszych (mówimy najczęściej o dużym powierzchniowo utwardzonym placu z wyznaczonymi miejscami dla samochodów). W strefie ruchu piesi poruszać się mogą tylko po chodnikach i wyznaczonych przejściach. Reasumując, ustanawiając strefę porządkujemy ruch i pośrednio decydujemy o „kompetencjach” służb porządkowych, ale odbieramy pieszym swobodę. Warto jednak mieć na uwadze ich bezpieczeństwo, które także bez ustanowionej strefy ruchu powinno być wyznaczone „strefami poruszania się pieszych – pasy, ciągi piesze, itd”.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)