close
Share with your friends

Dotacje na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorców | Nina Perret

Dotacje na działalność B+R przedsiębiorców

We wrześniu ruszyła kolejna tura konkursów, w których przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą skorzystać z dotacji na innowacyjne projekty. Prace B+R to szeroko rozumiane działania mające na celu opracowanie nowego lub ulepszonego produktu lub technologii.

Powiązane treści

Intensywność wsparcia projektów B+R zależy m.in. od wielkości przedsiębiorcy i rodzaju prowadzonych prac:

Intensywność wsparcia projektów B+R zależy m.in. od wielkości przedsiębiorcy i rodzaju prowadzonych prac:

Przykładami prac badawczych mogą być m.in.:

 • Usprawnienie procesu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
 • Badanie właściwości materiałów pod kątem możliwości wykorzystania w procesie produkcji
 • Zastosowanie nowych materiałów w produkcji
 • Prace nad trwalszymi, bardziej wytrzymałymi tworzywami
 • Prace nad ulepszonym układem pojazdu
 • Prace nad nową technologią przetwarzania żywności
 • Prace nad nowymi materiałami dźwiękochłonnymi
 • Rozwój nowego software/hardware
 • Opracowanie receptury nowego produktu.

Prawidłowe określenie rodzaju badań i prac prowadzonych w przedsiębiorstwie, jest podstawą właściwej klasyfikacji projektu i wyboru odpowiedniego działania dofinansowującego działalność B+R.
 

Możliwości wsparcia projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców w 2016 r.

Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach Szybkiej ścieżki udzielane jest na rozwój nowych produktów i technologii wymagających:

 • eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub
 • badań przemysłowych.

Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Szybkiej ścieżki od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów to 12 mln zł.

Intensywność wsparcia wynosi od 25% do 60% w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 mld zł.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach odrębnego konkursu Szybkiej ścieżki mogą składać wnioski o dofinansowanie prac B+R w terminie od 1 września do 30 grudnia 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów dla MŚP to 2 mln zł, natomiast na projekty realizowane w województwie mazowieckim 5 mln PLN.

Intensywność wparcia wynosi od 35% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 750 mln zł.
 

Demonstrator (poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) czyli Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Wyłącznie duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się dofinansowanie na związane z wytworzeniem linii pilotażowej:

 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Nabór wniosków rozpoczął się 6 lipca i potrwa do 31 października 2016 r.

Intensywność wparcia może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 30 mln zł.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 500 mln zł.
 

Projekty aplikacyjne (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Konkurs będzie prowadzony w terminie od 3 października do 2 listopada 2016 r. i jest przeznaczony dla konsorcjów, złożonych z przedsiębiorców i jednostek naukowych. Wsparcie można otrzymać na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na prace rozwojowe i badania przemysłowe. Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy może wynieść od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od podmiotu i rodzaju prowadzonych prac B+R). Kwota środków przeznczonych na dofinansowanie projektów to 200 mln zł.

Projekty B+R realizowane w ramach programu INNOMOTO (Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Dodatkową możliwością pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego jest program INNOMOTO. Wsparcie udzielane będzie na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwijania produktów i usług sektora motoryzacyjnego. Szczegóły i kryteria wyboru projektów będą znane niebawem.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu to 250 mln zł.

Wszystkie powyższe możliwości dofinansowania są przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z tworzeniem/rozwojem nowych produktów, usług i technologii. Wsparciu podlegać może wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa. Korzystanie z pomocy na jeden rodzaj działalności nie wyklucza korzystania ze wsparcia na pozostałe projekty. Ważny jest jednak odpowiedni dobór dofinansowania i właściwe wykorzystanie środków z pomocy publicznej, które mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia zysku poprzez wejście na rynek międzynarodowy.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)