close
Share with your friends

Muzyka w sklepie – opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, komu i kiedy trzeba płacić

Muzyka w sklepie

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli sklepów, dla których stawki opłat uzależnione są od rodzaju sklepu (np. marketu, supermarketu, hipermarketu) jego lokalizacji (np. w centrum handlowym lub w zależności od miasta) oraz powierzchni. Tantiemy stanowią wynagrodzenie twórców i ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy i wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę.

Kontakt

Natalia Kotłowska, Radca Prawny, Senior Lawyer

radca prawny, associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Muzyka w sklepie – opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, komu i kiedy trzeba płacić

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli sklepów, dla których stawki opłat uzależnione są od rodzaju sklepu (np. marketu, supermarketu, hipermarketu) jego lokalizacji (np. w centrum handlowym lub w zależności od miasta) oraz powierzchni. Tantiemy stanowią wynagrodzenie twórców i ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy i wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę.

Do najbardziej znanych OZZ należą: ZAiKS, SAWP, ZPAV, ZAPA i Stoart. Każdy z ww. ma inny profil działalności, co oznacza, iż w niektórych sytuacjach opłacanie jednej z wymienionych organizacji nie zwalnia wcale z uiszczania opłat na rzecz innych. Realną jest sytuacja, gdzie przedsiębiorca zobowiązany będzie uiszczać opłaty na rzecz kilku OZZ jednocześnie, aczkolwiek wdrażany jest obecnie pomysł, by opłaty obok ZAIKS (pobierającego wynagrodzenie z tytułu praw autorskich) mogła pobierać tylko jedna z sześciu OZZ dotychczas inkasujących opłaty z tytułu praw pokrewnych należnych wykonawcom i producentom. Warto w tym miejscy wskazać, że decyzją z 2 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczył do tego celu Stoart (jednak decyzja nie jest jeszcze prawomocna).

Wysokość należnych tantiem ustala się w oparciu o tabele publikowane na stronach OZZ, w których poszczególne opłaty uzależnia się od nagłaśnianej powierzchni, wielkości miejscowości czy rodzaju obiektu. W przypadku sklepów wysokość opłaty dla poszczególnych OZZ wynosić może np.:

W przypadku opłat miesięcznych pobieranych przez ZAIKS dla sklepów (marketów, supermarketów, hipermarketów) i innych podobnych obiektów, np.:

  • przy nagłaśnianej powierzchni w granicach 0-20 m2, w miejscowości do 10 000 mieszkańców – 28,61 zł netto,
  • przy nagłaśnianej powierzchni 50 m2, w miejscowości od 20 000 do 100 000 mieszkańców – 49,95 zł netto,
  • przy nagłaśnianej powierzchni 50 m2, w Warszawie – 81,73 zł netto,
  • w przypadku obiektów położonych w centrach handlowych (niezależnie od lokalizacji na terenie kraju), przy nagłaśnianej powierzchni 50 m2 – 92,63 zł netto, przy powierzchni 500 m2 – 257,45 zł netto, a przy powierzchni 2 500 m2 – 385,83 zł netto,
  • przy nagłaśnianej powierzchni od 2 500 – 3000 m2, w obiekcie o powierzchni całkowitej powyżej 2 500 m2 – 363,24 zł netto,
  • etc.

W przypadku opłat miesięcznych pobieranych przez Stoart, dla sklepów  i innych obiektów handlowych, np.:

  • przy powierzchni do 50 m2 – 38,35 zł netto lub 0,2 % od wpływów,
  • przy powierzchni do 200 m2 – 197,28 zł netto lub 0,2 % od wpływów,
  • etc.

Wszystkie stawki i kryteria znajdują się w tabelach dostępnych na stronach internetowych OZZ.

Powyżej wskazano, kiedy właściciel sklepu zobowiązany jest do płacenia tantiem za publiczne odtwarzanie muzyki. Wyżej wymieniony obowiązek nie ma jednak charakteru bezwzględnego, w tym sensie, iż można się od niego uwolnić wykazując, że odtwarzanie muzyki nie wpływa na osiąganie przez przedsiębiorcę zysku. Udowodnienie powyższego nastręcza jednak duże problemy, zwłaszcza, że OZZ stoją na stanowisku, iż muzyka odtwarzana w barach, galeriach, czy innych lokalach usługowych umila czas odwiedzających je klientów i tym samym zachęca do dłuższego pozostania w nich, a co za tym idzie, skorzystania z większej ilości usług.

Innym sposobem na uniknięcie konieczności płacenia tantiem, jest korzystanie z utworów udostępnianych przez artystów w oparciu o wolne licencje Creative Commons lub też skorzystanie z oferty firm oferujących w sprzedaży płyty, których odtwarzanie nie jest objęte ochroną OZZ, czy radio  bądź stron internetowych udostępniających muzykę opublikowaną przez samych artystów.

Niepłacenie tantiem (w razie istnienia takiego obowiązku) może mieć dla właściciela sklepu daleko idące konsekwencje. Niezapowiedziana wizyta kontrolera, w razie stwierdzenia publicznego odtwarzania muzyki, oznacza nie tylko obowiązek opłacania tantiem na przyszłość i zawarcie w tym celu umowy licencyjnej, ale także niejednokrotnie kreuje obowiązek zapłaty zaległych tantiem za kilka lat wstecz.
Autor: Michał Wołoszczuk, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)