Opłaty za czynności w egzekucji administracyjnej bez limitu niezgodne z Konstytucją

Opłaty za czynności w egzekucji niezgodne z Konstytucją

We wtorek 28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, sygn. akt SK 31/14 w sprawie opłat za czynności egzekucyjne dokonane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powiązane treści

Opłaty za czynności w egzekucji administracyjnej bez limitu niezgodne z Konstytucją

Brak limitu w określaniu opłat

Trybunał podkreślił, że zakwestionowane przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwiają organowi egzekucyjnemu naliczanie opłat egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej bez względu na rzeczywiste koszty podejmowanych czynności oraz nakład pracy organu egzekucyjnego.

Zdaniem Trybunału brak określenia maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych oraz brak określenia maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w zakwestionowanych przepisach narusza wynikający z art. 2 Konstytucji zakaz nadmiernej ingerencji.

Za niezgodny z Konstytucją Trybunał uznał także brak możliwości obniżenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności.

Wymagana interwencja prawodawcy

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że właściwa realizacja jego wyroku wymaga interwencji prawodawcy, który powinien określić maksymalną wysokość nie tylko opłat objętych zakresem przedmiotowym wyroku, ale także maksymalną wysokość innych opłat egzekucyjnych, przeciwko którym można wysunąć podobne zarzuty.

Skutki wyroku

W ramach toczących się postepowań zarówno organy egzekucyjne, jak i sądy administracyjne powinny z urzędu wziąć pod uwagę stanowisko zaprezentowane przez Trybunał w przedmiotowym wyroku.

Wyrok Trybunału stanowi także podstawę do wznowienia zakończonych już prawomocnie postępowań egzekucyjnych w administracji oraz postępowań sądowoadministracyjnych, jednakże z uwagi na interpretacyjny charakter przedmiotowego orzeczenia kluczowe znaczenie w tym zakresie będzie miało pisemne uzasadnienie wyroku.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)