Wpływ Brexit na ubezpieczycieli

Wpływ Brexit na ubezpieczycieli

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wpłynie na ubezpieczycieli najszybciej poprzez wpływ na rynki finansowe.

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO, Head of Financial Services

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Wpływ Brexit na ubezpieczycieli

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wpłynie na ubezpieczycieli najszybciej poprzez wpływ na rynki finansowe. Ekstremalna zmienność na rynkach finansowych – widoczna dzisiaj oraz spodziewana przez dużą część uczestników rynku w perspektywie najbliższych miesięcy – będzie miała wpływ na działalność inwestycyjną ubezpieczycieli. Płynące z tego tytułu zagrożenia będą miały większe znaczenie w ubezpieczeniach na życie, ze względu na inwestycje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz dłuższą zapadalność posiadanych portfeli obligacji. Ogólna niepewność podniesie też koszt kapitału dla ubezpieczycieli. Kwestie te nie ominą rynku polskiego – sytuacja na naszym rynku kapitałowym jest mocno powiązana z sytuacją na rynkach zagranicznych. Z perspektywy podstawowej działalności ubezpieczeniowej w Polsce, nie należy jednak spodziewać się natychmiastowego efektu, choć pewnie sprzedaż ubezpieczeń UFK, już i tak kulejąca, może być w najbliższym czasie jeszcze trudniejsza.

Z perspektywy paroletniej, wpływ Brexit’u na rynek ubezpieczeniowy będzie wynikiem co najmniej dwuletnich negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Na tym etapie bardzo trudno przewidzieć ich efekt. Widać jednak zdecydowanie więcej zagrożeń niż potencjalnych korzyści, zwłaszcza z polskiej perspektywy. Poza makroekonomicznymi skutkami dla gospodarki brytyjskiej i europejskiej, dla ubezpieczycieli istotne będą kwestie związane z dostępem do rynku w ramach swobody świadczenia usług oraz wpływ na wymogi kapitałowe w Wielkiej Brytanii. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe prowadzenie działalności w Unii Europejskiej przez firmy brytyjskie w formie oddziałów (i wzajemnie). Możliwe będzie prawdopodobnie uzyskanie lokalnych licencji ubezpieczeniowych, tak by przenieść tam działalność prowadzoną w ramach oddziałów.

Adam Fornalik, dyrektor zespołu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)