Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights to cykl publikacji, w których przewodniczący Komitetów Audytu wiodących spółek z całego świata dzielą się doświadczeniami z pełnienia funkcji w komitecie oraz rozwiązaniami, które uznają za fundamentalne w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

W najnowszym numerze:

Doświadczeni członkowie rad nadzorczych i eksperci z całego świata dzielą się swoimi przemyśleniami na temat roli rady nadzorczej w procesie oceny i nadzorowania kultury organizacji. Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji zapoczątkuje zagorzałą dyskusję wśród członków rady na temat możliwości i zagrożeń tego procesu w Państwa organizacji.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie