close
Share with your friends

Reaction Magazine

Reaction Magazine

Reaction to wydawana trzy razy w roku publikacja skierowana do firm branży chemicznej. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Reaction to wydawana trzy razy w roku publikacja skierowana do firm branży chemicznej.

Reaction to wydawana trzy razy w roku publikacja skierowana do firm branży chemicznej. Autorami artykułów są eksperci KPMG, którzy opisują kluczowe kwestie mające wpływ na przedsiębiorstwa na całym świecie. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

© 2020 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie